ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ
นักวิจัย : ดวงพร ศิริกิตติกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , จุรีรัตน์ ประสาร , Doungporn Sirikittikul , Atitsa Petchsuk , Chureerat Prahsarn
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , Thermoplastic Polyurethane , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16777
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทอร์โมพลาสติกโพลิยูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่เกิดจากการสังเคราะห์โคโพลิเมอร์ระหว่างโพลิยูรีเทนและโพลิอีเทอร์โพลิออลซึ่งมีสายโซ่ที่ยืดหยุ่น โดยโคโพลิเมอร์ชนิดนี้มีการนำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น ฉนวนโฟม เส้นใยที่มีความยืดหยุ่น และฟิล์มที่ไอน้ำแพร่ผ่านได้ เป็นต้น โพลิไตรเมทิลีนอีเทอร์ไกลคอลเป็นโพลิอีเทอร์ไดออลที่สังเคราะห์จาก 1,3-โพรเพนไดออลและมีสายโซ่ที่ยืดหยุ่นเช่นเดียวกับโพลิอีเทอร์ไดออลที่ได้จากเอทิลีนไกลคอลและโพรพิลีนไกลคอลซึ่งนิยมใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคโพลิเมอร์ร่วมกับโพลิยูรีเทน แต่การผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ของโพลิไตรเมทิลีนอีเทอร์ไกลคอลนั้นยังมีค่อนข้างน้อย ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทำให้สามารถเตรียม 1,3-โพรเพนไดออลได้จากกระบวนการทางชีวภาพนอกเหนือไปจากวิธีทางเคมีที่แพร่หลาย ทำให้นำไปสู่ความพยายามที่จะพัฒนาการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นองค์ความรู้ด้านการสังเคราะห์โพลิเมอร์ของ 1,3-โพรเพนไดออล และโคโพลิเมอร์กับโพลิยูรีเทน จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างแนวทางในการใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากของเสียในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยนี้เสนอขึ้นเพื่อพัฒนาโพลิยูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบโดยเตรียมได้จากโคโพลิเมอร์ระหว่างโพลิอีเทอร์ไดออลกับโพลิยูรีเทน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสังเคราะห์โคโพลิเมอร์ของโพลิยูรีเทนและพัฒนาโคโพลิเมอร์ที่มีสมบัติเหมาะสมกับการนำไปใช้งานเฉพาะด้าน เช่น สิ่งทอและการเกษตร เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางการใช้ประโยชน์ของ 1,3-โพรเพนไดออลที่อาจมีการผลิตจากของเสียในกระบวนการของไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

In general, thermoplastic polyurethanes containing soft segment are copolymers of polyurethane and polyether polyol. These polyurethane copolymers are widely used in many applications such as foam insulation, fibers, and breathable films. Polytrimethylene ether glycol (PO3G) is synthesized from 1,3-propanediol (PDO) and has flexible chain similar to those polyether diol obtained from ethylene glycol and propylene glycol, which are commonly used in synthesis of polyurethane copolymers. However, synthesis of polytrimethylene ether glycol as well as its application is not yet well-established. Nowadays, progress in biotechnology enables production of PDO from fermentation of glycerol, besides of the well-known synthesis of PDO from the chemical reaction. This leads to an effort to develop the manufacture of PDO from the biodiesel waste. Knowledge on synthesizing polymer from PDO and its copolymer with polyurethane is fundamental for establishing value-added application route for PDO obtained from fermentation of biodiesel waste. This research is proposed to develop polyurethane containing soft segmented polymer by synthesizing copolymer of polyether diol and polyurethane. The main goal is to establish fundamental knowledge on synthesis of polyurethane copolymers as well as their properties for different application including textiles and agricultural. Moreover, knowledge obtained from this research can be used to support commercial production and applications of PDO obtained from biodiesel waste in the future.

บรรณานุกรม :
ดวงพร ศิริกิตติกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , จุรีรัตน์ ประสาร , Doungporn Sirikittikul , Atitsa Petchsuk , Chureerat Prahsarn . (2554). การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดวงพร ศิริกิตติกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , จุรีรัตน์ ประสาร , Doungporn Sirikittikul , Atitsa Petchsuk , Chureerat Prahsarn . 2554. "การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดวงพร ศิริกิตติกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , จุรีรัตน์ ประสาร , Doungporn Sirikittikul , Atitsa Petchsuk , Chureerat Prahsarn . "การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554. Print.
ดวงพร ศิริกิตติกุล , อทิตย์สา เพ็ชรสุข , จุรีรัตน์ ประสาร , Doungporn Sirikittikul , Atitsa Petchsuk , Chureerat Prahsarn . การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2554.