ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสี
นักวิจัย : ดนุ พรหมมินทร์ , พสุ สิริสาลี , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Danu Prommin , Pasu Sirisalee , Bancha Chernchujit , Parinya Junhunee
คำค้น : Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Biomedical materials , Engineering and technology , Positioner , Radiography , การบันทึกภาพด้วยรังสี , วัสดุทางการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , อุปกรณ์ช่วยจัดท่า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiography) รวมทั้งการถ่ายภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging) อื่นๆ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการวินิจฉัยทางแพทย์ มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยตำแหน่งและอาการของโรคได้อย่างชัดเจน การถ่ายภาพรังสีที่ดีนั้นมีองค์ประกอบด้วยกันหลายประการ หนึ่งในนั้น คือ การจัดท่าที่ถูกต้อง ในบางกรณี ผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถทำท่าที่ถูกต้องได้ อันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย นอกจากนี้ เพื่อจะได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน ผู้ป่วยจะต้องนิ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว ถึงแม้ว่า จะมีการนำอุปกรณ์อย่างเช่น ลิ่มโฟม, หมอนลักษณะต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยในการจัดท่าผู้ป่วย แต่ทว่า อุปกรณ์เหล่านั้น ก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น ไม่สามารถปรับตามลักษณะผู้ป่วยได้มากนัก, ทำความสะอาดยาก เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย อุปกรณ์สำหรับช่วยในการจัดท่าถ่ายภาพรังสีนั้นยังไม่ค่อยมีใช้กันแพร่หลาย ทำให้การถ่ายภาพรังสีเกิดความผิดพลาด ต้องทำการถ่ายซ้ำ เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และ ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับรังสีมากกว่าความจำเป็น โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประดิษฐ์ต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าในการถ่ายภาพรังสีที่ใช้งานได้ง่าย ประยุกต์ใช้งานได้หลายท่า และมีราคาประหยัด อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ จะช่วยให้การจัดท่าผู้ป่วยในการถ่ายภาพรังสี มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีความเป็นมาตรฐาน สามารถทำซ้ำได้โดยง่าย และ ลดความสิ้นเปลืองฟิล์มอันเนื่องจากการถ่ายภาพที่ผิดพลาด

Diagnostic Radiography, including other medical imaging, is one of crucial medical diagnoses. Diagnostic Radiography has been widely used since it helps physicians determine the locations and symptoms of diseases. In order to get a good quality image, many factors are involved. Patient positioning is one of these factors. However, many patients have difficulties to hold a proper position for imaging due to their illness. In some case, static positioning is also a problem, especially elderly or patients with limited motor control. Although various positioning aids are used today, e.g. foam wedges, pillows, etc., they seem ineffective. Most of these positioning aids require different aids for different positions. Some are unable to adjust to fit patients. Some are difficult to clean. In Thailand, these positioning aids are not widely used, leading to significant incorrect images. Repeated radiography is then required, incurring additional expenses and additional x-ray exposure. This project aims to design and develop a prototype of positioner for radiography which is easy to use, enable to use with various positioning and affordable price. This positioner will help radiography technicians easily adjust accurate and repeatable positioning, bringing less expense from incorrect images.

บรรณานุกรม :
ดนุ พรหมมินทร์ , พสุ สิริสาลี , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Danu Prommin , Pasu Sirisalee , Bancha Chernchujit , Parinya Junhunee . (2553). การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดนุ พรหมมินทร์ , พสุ สิริสาลี , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Danu Prommin , Pasu Sirisalee , Bancha Chernchujit , Parinya Junhunee . 2553. "การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดนุ พรหมมินทร์ , พสุ สิริสาลี , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Danu Prommin , Pasu Sirisalee , Bancha Chernchujit , Parinya Junhunee . "การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ดนุ พรหมมินทร์ , พสุ สิริสาลี , บัญชา ชื่นชูจิตต์ , ปริญญา จันทร์หุณีย์ , Danu Prommin , Pasu Sirisalee , Bancha Chernchujit , Parinya Junhunee . การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.