ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง
นักวิจัย : สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , รมิดา รัตนคาม , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Ramida Rattanakam , Onuma Nimittrakoolchai
คำค้น : Ceramics , Coatings , Engineering and technology , Materials engineering , Mirrors , Oil repellants , Thin films , Water repellants , กระจก , ฟิล์มบาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารเคลือบกระจก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นผิวที่ไม่เปียกน้ำหรือน้ำมัน (water repellant, oil repellant) พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ผิวของใบบัว หรือผิวของปีกผีเสื้อ พื้นผิวเหล่านี้มีสมบัติเป็นพื้นผิวที่ไม่เปียกน้ำอย่างยิ่งยวด ซึ่งลักษณะพื้นผิวดังกล่าวทำให้ใบบัวมีสมบัติทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง เพราะน้ำที่อยู่บนผิวใบบัวจะเกาะเป็นหยด เมื่อหยดน้ำกลิ้งไปมาจะพาเอาผง ฝุ่นติดไปด้วย ทำให้ผิวใบบัวสะอาด สมบัติดังกล่าวเป็นผลมาจากลักษณะเฉพาะของผิวใบบัวซึ่งมีความขรุขระในระดับไมครอน และยังปกคลุมไปด้วยอนุภาคแว็กซ์ขนาดนาโนเมตร ที่ผ่านมาได้มีความพยายามสร้างพื้นผิวเลียนแบบพื้นผิวใบบัว อย่างไรก็ตามพบว่าพื้นผิวสังเคราะห์ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น กระบวนการเคลือบมีหลายขั้นตอน ความคงทนต่อการขูดขีดยังไม่สูงพอ ทำให้ยังไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยการสร้างพื้นผิวที่ไม่เปียกน้ำที่มีความทนทาน เสถียร และมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นผิวที่ไม่เปียกน้ำมัน (oil repellent) เพื่อให้มีความหลากหลายในการนำไปใช้งาน

Surfaces having water- or oil-repellant properties are generally found in nature such as lotus leaf and butterfly’s wing. Such surfaces are superhydrophobic, resulting to a self-cleaning property of the lotus leaf since water beads up on its surface and rolls off. The water droplets carry off dirt or fine particles with them, leaving the surface clean. Such unique effect arises from its special surface feature which consists of micrometer-scaled hills and valleys covered with waxy nanoparticles. During the past decade, scientists have tried to fabricate the surface similar to that of the lotus leaf. However, synthetic surfaces have several drawbacks such as a complicated synthesis step, low scratch resistant, which restrict their practical application. Therefore, it is a primary objective of this proposed work to understand fundamental parameters controlling the superhydrophobic surfaces that are durable. The synthesis method must also be simplified so that it can be commercially practical. In addition, the work will cover an oil-repellant surface to widen the area of application

บรรณานุกรม :
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , รมิดา รัตนคาม , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Ramida Rattanakam , Onuma Nimittrakoolchai . (2553). การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , รมิดา รัตนคาม , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Ramida Rattanakam , Onuma Nimittrakoolchai . 2553. "การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , รมิดา รัตนคาม , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Ramida Rattanakam , Onuma Nimittrakoolchai . "การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
สิทธิสุนทร สุโพธิณะ , รมิดา รัตนคาม , อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย , Sitthisuntorn Supothina , Ramida Rattanakam , Onuma Nimittrakoolchai . การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.