ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : สุริชัย หวันแก้ว
คำค้น : การพัฒนาชนบท -- ไทย , การพัฒนาชุมชน -- ไทย , วัดกับเศรษฐกิจ , การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการวิจัยเรื่องการศึกษากับการมีงานทำ ; ฉบับที่ 8
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุริชัย หวันแก้ว . (2528). บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริชัย หวันแก้ว . 2528. "บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริชัย หวันแก้ว . "บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
สุริชัย หวันแก้ว . บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.