ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย
นักวิจัย : ธนาวดี ลี้จากภัย , สรัญญา เหมจินดา , Thanawadee Leejarkpai , sarunya hemjinda
คำค้น : Biodegradable plastics , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ยุคใหม่ที่ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และยังเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการนำมาประยุกต์ใช้ในรูปของบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาหาร เครื่องดื่มและผลผลิตด้านการเกษตรอื่นๆ บรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นสามารถผลิตได้ง่าย ในราคาถูก การใช้งานก็มีความสะดวก หลากหลาย และทนทาน ในยุคนี้ที่ปัญหาการจัดการขยะได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งพลาสติกถือว่าเป็นตัวการสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนปริมาณการใช้ที่สูงที่สุด ประกอบกับพฤติกรรมการย่อยสลายได้ช้าในธรรมชาติ การพัฒนาและการใช้งานพลาสติกชนิดใหม่ซึ่งสามารถย่อยสลายอย่างรวดเร็ว จึงจัดเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหานี้ การใช้งานของพลาสติกย่อยสลายได้ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร สาเหตุคือ ความคลุมเครือเนื่องจากความหลากหลายของประเภทของพลาสติกย่อยสลายได้ที่มีการผลิตขึ้นมา เป็นผลทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการจำแนกชนิด การใช้งาน ผลกระทบและประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดคือ การขาดกฎข้อบังคับ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์เพื่อการรับรองคุณภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดของผู้ใช้ และการกล่าวอ้างถึงความสามารถในการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เกินจริง โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ และความเข้าใจร่วมกันแก่ผู้ผลิต และผู้ใช้ของบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกย่อยสลายได้ เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานการตรวจสอบและนโยบายการส่งเสริมและสร้างการยอมรับใน ประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทยต่อไป

บรรณานุกรม :
ธนาวดี ลี้จากภัย , สรัญญา เหมจินดา , Thanawadee Leejarkpai , sarunya hemjinda . (2553). ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนาวดี ลี้จากภัย , สรัญญา เหมจินดา , Thanawadee Leejarkpai , sarunya hemjinda . 2553. "ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนาวดี ลี้จากภัย , สรัญญา เหมจินดา , Thanawadee Leejarkpai , sarunya hemjinda . "ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ธนาวดี ลี้จากภัย , สรัญญา เหมจินดา , Thanawadee Leejarkpai , sarunya hemjinda . ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.