ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษา GMR ของวัสดุโคบอลท์-ทองแดงแบบอัลลอยด์โดยการบด สำหรับการใช้ในงานเซนเซอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษา GMR ของวัสดุโคบอลท์-ทองแดงแบบอัลลอยด์โดยการบด สำหรับการใช้ในงานเซนเซอร์
นักวิจัย : ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , วัชรี รัตนสกุลทอง , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Watcharee Rattansakulthong , Praiwan Kirdtongmee
คำค้น : Alloy materials , Cobalt alloys , Detectors , Engineering and technology , Giant Magneresistance , Magnetic fields , Magnets , Materials engineering , Sensors , ความต้านทานของวัสดุในสนามแม่เหล็ก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัีสดุแห่งชาติ , สนามแม่เหล็ก , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุปกรณ์ตรวจจับ , แม่เหล็ก , โลหะผสมโคบอลต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16420
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปรากฏการณ์ที่ความต้านทานของวัสดุลดลงอย่างมาก ในสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Giant Magneresistance (GMR) ถูกค้นพบในปี 1988 ในโครงสร้างที่มีสารแม่เหล็กเฟอร์โรแยกเฟสอยู่กับโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก เป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ในการศึกษาและประยุกต์ใช้แม่เหล็ก ในโครงการที่ผ่านมาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) คณะผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์วัสดุ GMR และนำไปใช้ในงานเซนเซอร์ได้ โครงการนี้เสนอขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยต่อเนื่องทั้งในด้านทฤษฎีและด้านการประยุกต์วัสดุโคบอลท์-ทองแดง แบบอัลลอยด์โดยการบด ผู้วิจัยจะดำเนินการประกอบและติดตั้งเครื่อง Ball milling, Magnetometerและ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมอุปกรณ์ในการวิจัย เครื่อง Ball milling จะใช้เตรียมตัวอย่างที่มีตัวแปร เช่น อัตราส่วน, เวลาในการบด ต่างๆ กัน เพื่อศึกษาหาค่า GMR ที่สูงสุด นอกจากนี้จะทดลองเตรียมตัวอย่างจากผงหยาบที่มีราคาถูก ซึ่งเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิต ระบบMagnetometer ที่ติดตั้งขึ้นจะใช้ตรวจวัดฮิสเทอริซิส ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผล GMR ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นจะใช้ในการควบคุมแม่เหล็กและเก็บข้อมูล GMR จากนาโนโวลท์มิเตอร์ ซึ่งจะทำให้การวัดGMR เป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อปรากฏการณ์ GMR จะเป็นรากฐานสำคัญในการนำวัสดุ GMR ไปประยุกต์ใช้ สิ่งที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการเตรียมตัวอย่างและ การวัด GMR คือการพัฒนาระบบGMR เซนเซอร์ที่ก้าวหน้ากว่าสวิตซ์แม่เหล็กแบบง่ายๆ ซึ่งทำไว้ในโครงการที่ผ่านมา

A significant decrease of electrical resistivity when a material is subjected to an applied magnetic field is referred to as Giant Magnetoresistance (GMR). This phenomenon was discovered in 1988 in phase-separated ferromagnetic/nonmagnetic structures and it heralded a new era of magnetic studies and applications. In the previous project supported by National Metal and Materials Technology Center (Mtec), we have demonstrated that GMR materials could be fabricated and implemented as sensors. This project is proposed to continue the research, on both theoretical and application fronts, on giant magnetoresistive cobalt-copper mechanical alloy. In order to enhance the facility, a ball milling machine, a magnetometer and a computer system will be assembled. With the ball milling machine, samples with varied parameters such as ratio and milling time may be fabricated to maximise GMR. Moreover, coarse powders will be experimented as low-cost alternatives to fine powders. The proposed magnetometer will yield hysteresis behaviours related to GMR. The computer system will control the electromagnet and collect data from the nanovoltmeter providing a more convenient and effective GMR measurements. The conclusion of how GMR depends on each parameter will be crucial foundations for implementing GMR materials. In parallel to these sample preparations and GMR measurements, an advance sensing system will be developed based on a simple magnetic switch accomplished from the previous project.

บรรณานุกรม :
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , วัชรี รัตนสกุลทอง , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Watcharee Rattansakulthong , Praiwan Kirdtongmee . (2548). การศึกษา GMR ของวัสดุโคบอลท์-ทองแดงแบบอัลลอยด์โดยการบด สำหรับการใช้ในงานเซนเซอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , วัชรี รัตนสกุลทอง , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Watcharee Rattansakulthong , Praiwan Kirdtongmee . 2548. "การศึกษา GMR ของวัสดุโคบอลท์-ทองแดงแบบอัลลอยด์โดยการบด สำหรับการใช้ในงานเซนเซอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , วัชรี รัตนสกุลทอง , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Watcharee Rattansakulthong , Praiwan Kirdtongmee . "การศึกษา GMR ของวัสดุโคบอลท์-ทองแดงแบบอัลลอยด์โดยการบด สำหรับการใช้ในงานเซนเซอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , วัชรี รัตนสกุลทอง , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Watcharee Rattansakulthong , Praiwan Kirdtongmee . การศึกษา GMR ของวัสดุโคบอลท์-ทองแดงแบบอัลลอยด์โดยการบด สำหรับการใช้ในงานเซนเซอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.