ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
นักวิจัย : อรสา ปานขาว , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จิตต์กันยา จุจ้อย , อบเชย วงศ์ทอง , ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430214000&BudgetYear=2003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรสา ปานขาว , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จิตต์กันยา จุจ้อย , อบเชย วงศ์ทอง , ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ . (2546). การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรสา ปานขาว , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จิตต์กันยา จุจ้อย , อบเชย วงศ์ทอง , ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ . 2546. "การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรสา ปานขาว , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จิตต์กันยา จุจ้อย , อบเชย วงศ์ทอง , ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ . "การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
อรสา ปานขาว , วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , จิตต์กันยา จุจ้อย , อบเชย วงศ์ทอง , ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ . การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.