ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบการตรวจติดตาม : กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างโรงไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบการตรวจติดตาม : กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างโรงไฟฟ้า
นักวิจัย : พจมาน ศิริพันธ์
คำค้น : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , การตรวจติดตามคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746376845 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ปรับปรุงและจัดมาตรฐานระบบการตรวจติดตาม บริษัทผู้รับจ้างเหมาะรายย่อยในงานชิ้นส่วนเหล็กโครงสร้างโรงไฟฟ้า ในการวิจัยนี้ได้ปรับปรุงระบบการตรวจติดตามคุณภาพโดย 1) จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจติดตามคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายคุณภาพในการตรวจติดตาม ระเบียบปฏิบัติงานตรวจติดตาม เอกสารสนับสนุนต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจติดตามและบันทึกผลการตรวจติดตาม 2) กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจติดตาม และ (3) ติดตามผลการดำเนินการตรวจติดตาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การปรับปรุงระบบการตรวจติดตามคุณภาพจะช่วยให้ผลการตรวจติดตาม มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

บรรณานุกรม :
พจมาน ศิริพันธ์ . (2540). การปรับปรุงระบบการตรวจติดตาม : กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างโรงไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจมาน ศิริพันธ์ . 2540. "การปรับปรุงระบบการตรวจติดตาม : กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างโรงไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พจมาน ศิริพันธ์ . "การปรับปรุงระบบการตรวจติดตาม : กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างโรงไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พจมาน ศิริพันธ์ . การปรับปรุงระบบการตรวจติดตาม : กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างโรงไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.