ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีน และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีน และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น
นักวิจัย : ณัฐพันธุ์ ศุภกา
คำค้น : แบคทีเรีย , ดิน , ฟีแนนทรีน , โพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจณา จันทองจีน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340041 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

แบคทีเรียสายพันธุ์ P2 ซึ่งคัดแยกได้จากตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมันเครื่องบริเวณอู่ซ่อมรถยนต์ จังหวัดปราจีนบุรี สามารถย่อยสลายฟีแนนทรีนเพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงานได้ ผลการจำแนกชนิดทางอนุกรมวิธานด้วยการวิเคราะห์ลำดับเบสของจีน 16 เอสไรโบโซมัลอาร์เอ็นเอ พบว่าสายพันธุ์ P2 เป็นแบคทีเรียในสกุล Sphingomonas และให้ชื่อว่า Sphingomonas sp. สายพันธุ์ P2 สายพันธุ์ P2 สามารถย่อยสลายฟีแนนทรีนในอาหารเหลว MM ได้อย่างรวดเร็วจากปริมาณเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตรลดเหลือในปริมาณที่ไม่สามารตรวจวัดได้ด้วยไฮเพอร์ฟอมานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี หลังเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ Sphingomonas sp. สายพันธุ์ P2 สามารถย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นได้อีกหลายชนิดคือ แนพธาลีน อะซีแนพธิลีน อะซีแนพธีน ฟลูออรีน แอนทราซีน และ ไดเบนโซฟูแรน จากการทดสอบพบว่าสายพันธุ์ P2 ยังสามารถย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุล คือ ฟลูออแรนธีน และไพรีนได้เมื่อมีฟีแนนทรีนรวมอยู่ในอาหารเหลว MM ด้วย จากการตรวจสอบด้วยธินแลร์โครมาโตกราฟีพบว่ามีสารมัธยันต์เกิดขึ้นหลายชนิดระหว่างการย่อยสลายฟีแนนทรีนของ Sphingomonas sp. สายพันธุ์ P2 จากการนำสารมัธยันต์มาทำให้บริสุทธิ์ขึ้นโดยซิลิกาเจลคอลัมน์โครมาโตกราฟีและไฮเพอร์ฟอมานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ได้จากการวิเคราะห์แมสสเปกตรัมและสเปกตรัมของโปรตอนเอ็นเอ็มอาร์สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์สารมัธยันต์ได้หนึ่งชนิดคือ กรด 1-ไฮดรอกซี-2-แนพโธอิก จากการนำ Sphingomonas sp. สายพันธุ์ P2 มาทดสอบความสามารถในการดำรงชีวิตและย่อยสลายฟีแนนทรีนในดิน (1 มิลลิกรัมต่อดินแห้ง 1 กรัม) พบว่าสายพันธุ์ P2 สามารถดำรงชีวิตและย่อยสลายฟีแนนทรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพในดินปลอดเชื้อ แต่ในดินไม่ปลอดเชื้อพบว่าปัจจัยทางชีวภาพในดินทำให้การอยู่รอดและประสิทธิภาพในการย่อยสลายฟีแนนทรีนของสายพันธุ์ P2 ลดลง อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ P2 สามารถเพิ่มอัตราการย่อยสลายฟีแนนทรีนในดินไม่ปลอดเชื้อได้ 23% จากการทดลองพบว่าการที่ Sphingomonas sp. สายพันธุ์ P2 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายฟีแนนทรีนลดลงในดินไม่ปลอดเชื้อ อาจมีสาเหตุมาจากการที่จุลินทรีย์ท้องบางสายพันธุ์ในดินที่นำมาใช้ในทดลองนี้สามารถยับยั้งการเจริญของสายพันธุ์ P2 ได้

บรรณานุกรม :
ณัฐพันธุ์ ศุภกา . (2542). ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีน และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพันธุ์ ศุภกา . 2542. "ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีน และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพันธุ์ ศุภกา . "ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีน และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ณัฐพันธุ์ ศุภกา . ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีน และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.