ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัสเตอร์ : ระบบการจัดการไฟล์ข้อมูลแห่งอนาคต

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลัสเตอร์ : ระบบการจัดการไฟล์ข้อมูลแห่งอนาคต
นักวิจัย : พิษณุ เล้าแสงฟ้า
คำค้น : Distributed file system , การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องคลัสเตอร์เริ่มมีการใช้งานมากขึ้น ในการคำนวณเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในเครื่องคลัสเตอร์ที่มีจำนวนโหนดมาก ผู้ใช้จะประสบปัญหาความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล ที่จัดเก็บไว้ในระบบไฟล์ ซึ่งเรียกระบบไฟล์นี้ว่า ระบบเครือข่ายไฟล์ (Network File System: NFS) มีนักวิจัยหลายท่านได้พยายามแก้ปัญหา ระบบหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาคือ ระบบไฟล์แบบกระจาย (Distributed File System) ลัสเตอร์ยึดหลักการของระบบไฟล์แบบกระจาย ในการออกแบบ สร้าง และทำงาน ในบทความนี้ได้อธิบายถึงการทำงานของลัสเตอร์ พอสังเขป

บรรณานุกรม :
พิษณุ เล้าแสงฟ้า . (2548). ลัสเตอร์ : ระบบการจัดการไฟล์ข้อมูลแห่งอนาคต.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิษณุ เล้าแสงฟ้า . 2548. "ลัสเตอร์ : ระบบการจัดการไฟล์ข้อมูลแห่งอนาคต".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิษณุ เล้าแสงฟ้า . "ลัสเตอร์ : ระบบการจัดการไฟล์ข้อมูลแห่งอนาคต."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
พิษณุ เล้าแสงฟ้า . ลัสเตอร์ : ระบบการจัดการไฟล์ข้อมูลแห่งอนาคต. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.