ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก
นักวิจัย : อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid
คำค้น : Open Source Software , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16156
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในแผนแม่บท ฯ คือการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย เพื่อสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองและเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ประทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียก็เริ่มมีการส่งเสริมกันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ เช่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ ดังนั้นหากประเทศไทยจึงควรศึกษาถึงประสบการณ์ของประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับประเทศไทย

บรรณานุกรม :
อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid . (2547). ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid . 2547. "ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid . "ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid . ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.