ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทานโรคราสนิมบนข้าวโพด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทานโรคราสนิมบนข้าวโพด
นักวิจัย : จินตนา อันอาตม์งาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030669000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา อันอาตม์งาม . (2554). การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทานโรคราสนิมบนข้าวโพด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จินตนา อันอาตม์งาม . 2554. "การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทานโรคราสนิมบนข้าวโพด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จินตนา อันอาตม์งาม . "การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทานโรคราสนิมบนข้าวโพด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
จินตนา อันอาตม์งาม . การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทานโรคราสนิมบนข้าวโพด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.