ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา
นักวิจัย : จิตสิริ สัจจญาณ
คำค้น : ความขัดแย้ง (จิตวิทยา) , พรรคการเมือง , รัฐบาลผสม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา สุจริตธนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746375199 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12577
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาปัญหาการแตกแยกของพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลผสมเดียวกัน อันเป็นการแตกแยกทั้งภายในของแต่ละพรรคการเมือง และการแตกแยกระหว่างพรรคการเมือง โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา ผลการวิจัยพบว่า การเกิดการแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสมทั้งสองรัฐบาล มีสาเหตุมาจากการเกิดความขัดแย้งที่แตกต่างกัน โดยในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย จะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องของความไม่เห็นชอบร่วมกัน ในนโยบายการทำงาน และมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยหลัก ขณะที่ความขัดแย้งเกี่ยวกับตัวบุคคลและผลประโยชน์เป็นเพียงปัจจัยรอง ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา จะเกิดปัญหาความแตกแยกของพรรคการเมือง โดยเฉพาะภายในพรรคชาติไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาล จากการขัดแย้งกันในเรื่องแก่งแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีเพียงประการเดียว ผลที่เกิดขึ้นพบว่า การเกิดการแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม มักจะทำให้รัฐบาลผสมประสบกับความไร้เสถียรภาพอยู่เสมอๆ และทำให้การเมืองไทยในระบบรัฐสภามีความอ่อนแออยู่เรื่อยมา

บรรณานุกรม :
จิตสิริ สัจจญาณ . (2540). การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตสิริ สัจจญาณ . 2540. "การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตสิริ สัจจญาณ . "การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
จิตสิริ สัจจญาณ . การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.