ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สังเกตภาษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สังเกตภาษา
นักวิจัย : ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
คำค้น : ภาษาไทย -- การใช้ภาษา , ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 1,3 (ธ.ค. 2527), 24-33 , 0857-037X , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12526
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการพูดหรือเขียน บางครั้งจะมีถ้อยคำซึ่งฟังแปลก สะดุดหู หรือรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะการใช้ส่วนขยายที่สื่อความซ้ำซ้อน การสร้างคำและสำนวนผิดแปลกไปจากที่เคยใช้กันมา การใช้ถ้อยคำที่ไม่สื่อความหมายหรือสื่อความที่เป็นไปไม่ได้ การใช้ถ้อยคำที่คิดว่าจะทำให้ข้อความสุภาพมากยิ่งขึ้น หรือการใช้ถ้อยคำสำนวนที่ไม่ใช่สำนวนภาษาไทยที่ใช้มาแต่เดิม

บรรณานุกรม :
ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ . (2527). สังเกตภาษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ . 2527. "สังเกตภาษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ . "สังเกตภาษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ . สังเกตภาษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.