ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะโดยใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะโดยใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
นักวิจัย : ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , วรรณี ฉินศิริกุล , Charinee Winotapun , Noppadon Kerddonfag , Pitirat Klintham , Wannee Chinsirikul
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/15898
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Based on the development of laser perforating machine at National Metal and Materials Technology Center (MTEC), this manuscript demonstrated an application example using our developed micro-perforated films. This study aimed at effects of three different packaging films (regular BOPP, micro-perforated BOPP and macro-perforated LDPE films) and their in-pack atmospheres, on shelf life and quality of rambutan. Rambutan was packaged in the ‘tray–in bag’ form. The micro-perforated films used had varying numbers of holes depending upon required oxygen transmission rate (OTR), and the average hole diameter was ~ 50 microns. Three micro-perforated films (MP) with different OTRs were fabricated and used. These are 2700 (MP-A), 3765 (MP-B) and 6400 (MP-C) cc/m2.day. Comparison was made between regular BOPP, the three micro-perforated films and macro-perforated PE films (6 mm hole diameter, 8 holes/bag). Bag size of ~15x17 cm and rambutan weight of ~ 150 g were used and kept the same for all tests. Quality and weight loss of rambutan were monitored and analyzed at the storage temperature of 13 °C and 90-95%RH. It was found that MP-B appeared to be the most effective package for rambutan with resulting shelf life of 14 days. Storage shelf-life of 12 and 8 days were obtained for MP-A and MP-C, respectively. The lowest weight loss and delayed discoloration of skin and spines were observed in micro-perforated package. For the package with regular BOPP and macro-perforations, shelf-life of rambutan was 3 and 8 days, respectively. Modified atmosphere (MA) was developed in the packages of micro-perforated films whereas air atmosphere was observed in the macro-perforated packages. Overall results, thus, indicated that create micro-perforated films MA condition which is beneficial for extending shelf-life of the rambutan.

จากงานวิจัยและพัฒนาเครื่องเจาะรูฟิล์มพลาสติกด้วยเลเซอร์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นการเปรียบเทียบผลของบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด คือ ฟิล์ม BOPP ไม่เจาะรู ฟิล์มที่มีรูเจาะขนาดไมครอน ฟิล์ม LDPE ที่รูเจาะขนาดใหญ่ ที่มีค่าอัตราการผ่านของก๊าซที่แตกต่างกัน รวมถึงสภาวะบรรยากาศภายในถุงบรรจุที่มีต่อการเก็บรักษาเงาะ โดยบรรจุเงาะในถาดแล้วห่อหุ้มด้วยฟิล์ม BOPP ไม่เจาะรู ฟิล์ม BOPP ที่เจาะรูในระดับไมครอน ที่มีค่าอัตราการผ่านของก๊าซออกซิเจน 2700 3765 และ 6400 cc/m2.day ตามลำดับ เปรียบเทียบกับถุง LDPE เจาะรูขนาดใหญ่ จำนวน 8 รู โดยฟิล์มแต่ละประเภทมีขนาด 1517 เซนติเมตร บรรจุเงาะ  150 กรัม ต่อ 1 ถุง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% พบว่า การบรรจุเงาะในถุง BOPP เจาะรูขนาดไมครอน ที่มีอัตราการผ่านของก๊าซออกซิเจน 3765 cc/m2.day สามารถลดการสูญเสียน้ำหนักและชะลอการเกิดสีน้ำตาลดำของขนและผิวเปลือกของเงาะได้ดีที่สุด และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตลอดระยะเวลา 14 วัน รองลงมา คือ เงาะที่บรรจุในถุง BOPP ที่มีการเจาะรูในระดับไมครอน ที่มีอัตราการผ่านของก๊าซออกซิเจน 2700 และ 6400 cc/m2.day สามารถเก็บรักษาได้นาน 12 และ 8 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ ภายหลังการเก็บรักษาเพียง 3 วัน เงาะบรรจุอยู่ในถุง BOPP ที่ไม่เจาะรู เริ่มมีกลิ่นหมักและมีรสชาติที่ผิดแปลกไป ส่วนเงาะที่บรรจุในถุง LDPE เจาะรูขนาดใหญ่ 8 รู พบว่า ในภายหลังจากการเก็บรักษา 9 วัน เงาะเริ่มมีอาการเน่าและขนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำเกิดขึ้น ส่วนสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ผลการศึกษานี้จึงบ่งชี้ถึงสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่มีประโยชน์ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะการใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน

บรรณานุกรม :
ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , วรรณี ฉินศิริกุล , Charinee Winotapun , Noppadon Kerddonfag , Pitirat Klintham , Wannee Chinsirikul . (2553). การยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะโดยใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , วรรณี ฉินศิริกุล , Charinee Winotapun , Noppadon Kerddonfag , Pitirat Klintham , Wannee Chinsirikul . 2553. "การยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะโดยใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , วรรณี ฉินศิริกุล , Charinee Winotapun , Noppadon Kerddonfag , Pitirat Klintham , Wannee Chinsirikul . "การยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะโดยใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , วรรณี ฉินศิริกุล , Charinee Winotapun , Noppadon Kerddonfag , Pitirat Klintham , Wannee Chinsirikul . การยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะโดยใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.