ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่
นักวิจัย : ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , รุ่งทิพย์ ลุยเลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130070000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , รุ่งทิพย์ ลุยเลา . (2554). การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , รุ่งทิพย์ ลุยเลา . 2554. "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , รุ่งทิพย์ ลุยเลา . "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , รุ่งทิพย์ ลุยเลา . การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.