ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
นักวิจัย : สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ชุติมา ชวลิตมณเฑียร , กัญญา ภัทรกุลอมร , วัลภา ทองเนียม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030320000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ชุติมา ชวลิตมณเฑียร , กัญญา ภัทรกุลอมร , วัลภา ทองเนียม . "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.