ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์
นักวิจัย : อรพรรณ เกินอาษา , น.ส.เพ็ญนภา วรรณรัตน์ , น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว , น.ส.ภัทรา สารถี , น.ส.ปวีณา บูชาเทียน , น.ส.อทิติยา แก้วประดิษฐ์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230066000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรพรรณ เกินอาษา , น.ส.เพ็ญนภา วรรณรัตน์ , น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว , น.ส.ภัทรา สารถี , น.ส.ปวีณา บูชาเทียน , น.ส.อทิติยา แก้วประดิษฐ์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด . (2555). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรพรรณ เกินอาษา , น.ส.เพ็ญนภา วรรณรัตน์ , น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว , น.ส.ภัทรา สารถี , น.ส.ปวีณา บูชาเทียน , น.ส.อทิติยา แก้วประดิษฐ์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด . 2555. "การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรพรรณ เกินอาษา , น.ส.เพ็ญนภา วรรณรัตน์ , น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว , น.ส.ภัทรา สารถี , น.ส.ปวีณา บูชาเทียน , น.ส.อทิติยา แก้วประดิษฐ์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด . "การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
อรพรรณ เกินอาษา , น.ส.เพ็ญนภา วรรณรัตน์ , น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว , น.ส.ภัทรา สารถี , น.ส.ปวีณา บูชาเทียน , น.ส.อทิติยา แก้วประดิษฐ์ , วิวัฒน์ เสือสะอาด . การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.