ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชมความงามของนางในวรรณคดี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชมความงามของนางในวรรณคดี
นักวิจัย : ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
คำค้น : นางในวรรณคดี , สตรีในวรรณคดี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 1,1 (เม.ย. 2527), 23-32 , 0857-037X , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การชมความงามของนางในวรรณคดีแบ่งได้กว้าง ๆ 2 ประเภทคือ การกล่าวชมแบบรวมๆ อย่างหนึ่ง และการกล่าวชมแบบแยกส่วนอีกอย่างหนึ่ง การชมความงามของนางในวรรณคดีมีส่วนสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของคนในสังคม และโดยมากแล้วการชมความงามของนางในวรรณคดีจะไม่สามารถให้ภาพความงามของนางแต่ละคนว่าต่างจากนางอื่นๆอย่างใดหรือมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างใด

บรรณานุกรม :
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . (2527). การชมความงามของนางในวรรณคดี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . 2527. "การชมความงามของนางในวรรณคดี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . "การชมความงามของนางในวรรณคดี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . การชมความงามของนางในวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.