ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย้ายปลูกกระดูกขากรรไกรล่างในสุนัขด้วยกระดูกของตัวเอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย้ายปลูกกระดูกขากรรไกรล่างในสุนัขด้วยกระดูกของตัวเอง
นักวิจัย : ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์
คำค้น : กระดูกขากรรไกรหัก , สุนัข , การปลูกถ่ายกระดูก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อติชาต พรหมาสา , สุมลยา กาญจนะพังคะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746395971 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12518
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

สุนัขพันธุ์ผสมที่มีสุขภาพดีและมีอายุระหว่าง 1 ถึง 5 ปี จำนวน 12 ตัว ถูกผ่าตัดเพื่อสร้างกรณีกระดูกขากรรไกรล่างหักชนิดเนื้อกระดูกสูญหาย โดยการตัดเอากระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายบริเวณใต้ฟันกรามน้อยซี่ที่ 4 ขนาดความยาว 2 เซ็นติเมตรรวมทั้งฟันออก เพื่อใช้เป็นบริเวณสำหรับรับการย้ายปลูก หลังจากนั้นสุนัขตัวเดิมได้รับการผ่าตัดเพื่อเตรียมชิ้นกราฟท์กระดูกจากปีกกระดูกเชิงกรานสำหรับนำไปปลูก โดยสุนัข 6 ตัว ได้รับการยึดตรึงชิ้นกระดูกด้วยลวด และอีก 6 ตัวได้รับการยึดตรึงกระดูกโดยใช้แผ่นพลาสติกดามกระดูกและสกรู สุนัขทดลองทุกตัวได้รับการประเมินการประสานกันของกระดูกจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์ในวันที่ผ่าตัด และทุก 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด โดยสุนัขทดลองกลุ่มละ 3 ตัวถูกเก็บไว้ เพื่อการประเมินผลจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ นอกจากนี้สุนัขทดลองจากกลุ่มที่ได้รับการยึดตรึงด้วยลวด 3 ตัว และกลุ่มที่ได้รับการยึดตรึงด้วยแผ่นพลาสติกร่วมกับสกรู 3 ตัว ได้รับการประเมินทางจุลกายวิภาคในสัปดาห์ที่ 4 8 และ 12 หลังการผ่าตัด ผลการประเมินพบว่าการย้ายปลูกกระดูกด้วยกระดูกของตัวเองจากปีกกระดูกเชิงกรานสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขกระดูกขากรรไกรล่างหักชนิดเนื้อกระดูกสูญหายได้ โดยพบการละลายของกระดูกกราฟท์เกิดขึ้นตั้งแต่ 2 และ 4 สัปดาห์ภายหลังการตรึงชิ้นกราฟท์ด้วยแผ่นดามกระดูกและลวดลายตามลำดับ และชิ้นกราฟท์มีการเชื่อมประสานกับส่วนที่รับการปลูกภายใน 12 สัปดาห์หลังการย้ายปลูกในกลุ่มที่มีการยึดตรึงกระดูกด้วยแผ่นพลาสติกและสกรูยึดกระดูก และนานกว่า 12 สัปดาห์ในกลุ่มที่มีการยึดตรึงกระดูกด้วยลวด

บรรณานุกรม :
ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ . (2541). การย้ายปลูกกระดูกขากรรไกรล่างในสุนัขด้วยกระดูกของตัวเอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ . 2541. "การย้ายปลูกกระดูกขากรรไกรล่างในสุนัขด้วยกระดูกของตัวเอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ . "การย้ายปลูกกระดูกขากรรไกรล่างในสุนัขด้วยกระดูกของตัวเอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ . การย้ายปลูกกระดูกขากรรไกรล่างในสุนัขด้วยกระดูกของตัวเอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.