ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อีเมล์ลูกโซ่ อันตรายที่มองไม่เห็น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อีเมล์ลูกโซ่ อันตรายที่มองไม่เห็น
นักวิจัย : ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์
คำค้น : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/14005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเมล์ ที่กลายเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลก นอกจากประโยชน์มหาศาลของอีเมล์แล้ว โทษที่เกิดจากการนำอีเมล์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมก็มีเช่นเดียวกัน เช่น อีเมล์ขยะ หรือ สแปม นอกจากสแปมแล้ว อีเมล์ลูกโซ่ก็เป็นภัยอีกประเภทหนึ่งที่แอบแฝงมากับอีเมล์

บรรณานุกรม :
ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ . (2547). อีเมล์ลูกโซ่ อันตรายที่มองไม่เห็น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ . 2547. "อีเมล์ลูกโซ่ อันตรายที่มองไม่เห็น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ . "อีเมล์ลูกโซ่ อันตรายที่มองไม่เห็น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ . อีเมล์ลูกโซ่ อันตรายที่มองไม่เห็น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.