ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
นักวิจัย : กาญจนา วานิชกร , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , Thaweesak Koanantakool , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda
คำค้น : Broadband Internet , ดีเอสแอล , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , อินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/13993
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเริ่มมีความจำเป็นจะต้องมีความเร็วสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้มีข่าสารข้อมูลประเภทภาพนิ่ง (ความชัดสูง) ภาพเคลื่อนไหว (วีดิโอ และแอนเมชั่น) และเสีงพูด เสียงเพลงคุณภาพสูง หรือแม้กระทั่งภาพและเสียงจากการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล เทคโนโยที่ทำให้สามารถให้บริการผู้ใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วสูง (ตั้งแต่ 256 กิโลบิตขึ้นไปจนถึงประมาณ 10-20 ล้ายบิตต่อวินาที มีชื่อเรียกว่า "เทคโนโลยีบรอดแนด์" หรือ "อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์" (Broadband Internet) บรอดแบนด์ คือประตูเข้าเข้าสู่อินเทอร์เน็ตยุคใหม่ เพื่อการเข้าถึงและโต้ตอบกับระบบสื่อผสมช่วยให้การโอนภาพมีความคมชัดสูง การประชุมทางไกลด้วยระบบโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาทางไกล การพาณิชย์และการบันเทิง

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสำนักงานมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตบรอนดแบนด์ได้ไม่ยากนั เพราะอาคารสำนักงานต่างๆ มักจะมีการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสงที่สามารถรองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูลไปถูงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ดีถึง 1 Gbps (หนึ่งพันล้านบิตต่อวินาที) ได้ สำหนับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังที่บ้าน มักจะใช้ระบบ ADSL ซึ่งใช้การพ่วงเข้ากับสายโทรศัพท์ทั่วไป หรืออาจจะใช้เคเบิลโมเด็มพ่วงเข้ากับสายเคเบิลทีวีก็ได้ ระบบ ADSL ในประเทศไทยได้รับความนิยมใช้กันกว้างขว้างกว่าระบบอื่น นอกจากนี้ ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีโอกาศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (wireless LAN) และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สามและสี่ (3G และ 4G) ในอนาคตอันใกล้นี้

บทความนี้จะกล่าวถึงแนวโน้มของการพํมนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการและการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนนโญบายของรัฐบาลในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้ภายใต้บริบทที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสมารถเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับประเทศไทย

บรรณานุกรม :
กาญจนา วานิชกร , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , Thaweesak Koanantakool , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda . (2548). อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา วานิชกร , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , Thaweesak Koanantakool , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda . 2548. "อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา วานิชกร , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , Thaweesak Koanantakool , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda . "อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
กาญจนา วานิชกร , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สิรินทร ไชยศักดา , Thaweesak Koanantakool , Chadamas Thuvasethakul , Sirintorn Chaisakda . อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.