ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด
นักวิจัย : สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สมศิริ แสงโชติ , สุรเชษฐ จามรมาน , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล , ทศพล พรพรหม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630002000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สมศิริ แสงโชติ , สุรเชษฐ จามรมาน , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล , ทศพล พรพรหม . (2549). การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สมศิริ แสงโชติ , สุรเชษฐ จามรมาน , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล , ทศพล พรพรหม . 2549. "การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สมศิริ แสงโชติ , สุรเชษฐ จามรมาน , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล , ทศพล พรพรหม . "การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
สุดฤดี ประเทืองวงศ์ , สมศิริ แสงโชติ , สุรเชษฐ จามรมาน , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล , ทศพล พรพรหม . การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.