ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง
นักวิจัย : ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต , สุรชัย เปี่ยมคล้า , นายสิทธิพร บุรณนัฎ , นายสมเกียรติ บงกชพรรณราย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830532000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต , สุรชัย เปี่ยมคล้า , นายสิทธิพร บุรณนัฎ , นายสมเกียรติ บงกชพรรณราย . (2551). การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต , สุรชัย เปี่ยมคล้า , นายสิทธิพร บุรณนัฎ , นายสมเกียรติ บงกชพรรณราย . 2551. "การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต , สุรชัย เปี่ยมคล้า , นายสิทธิพร บุรณนัฎ , นายสมเกียรติ บงกชพรรณราย . "การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) , ศิริพร วิหคโต , สุรชัย เปี่ยมคล้า , นายสิทธิพร บุรณนัฎ , นายสมเกียรติ บงกชพรรณราย . การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.