ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมกาวที่มีน้ำเป็นตัวกลางสำหรับการยึดติดยางกับโลหะ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมกาวที่มีน้ำเป็นตัวกลางสำหรับการยึดติดยางกับโลหะ
นักวิจัย : ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , วรรยา ชมเชย , Chonlada Ritvirulh , Wanya Chomcheuy
คำค้น : Adhesives , Engineering and technology , Glue , Materials engineering , กาว , ยาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โลหะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12688
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมกาวด้วยระบบซีดอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชันแบบ 2 ขั้น ที่อุณหภูมิ 80 oC โดยใช้โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟตเป็นตัวริเริ่ม และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเป็นอิมัลซิไฟเออร์ ขั้นแรกสังเคราะห์ พอลิไตรีนเพื่อใช้เป็นซีด ขั้นที่สองสังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วมของพอลิ (ไอโซพรีน-สไตรีน-ไวนิลลีดีนคลอไรด์) โดยมีการปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นโดยน้ำหนักของ ไอโซพรีน และไวนิลลีดีนคลอไรด์มอนอเมอร์ วัดขนาดอนุภาค และเปอร์เซ็นต์ของแข็งของกาวที่เตรียมได้ จากนั้นนำกาวที่ได้ไปผสมสูตรกับสารเติมแต่งคือ เขม่าดำ สารช่วยกระจายตัว สารเชื่อมโยง และสารกระตุ้นปฏิกิริยาทำการบดผสมในเครื่องบดผสมแบบลูกบอล (Ball mill) แล้วนำกาวผสมสูตรที่ได้ไปหาค่าความหนืด การทดสอบความสามารถในการยึดติดยางกับโลหทำได้โดยเตรียมแผ่นยางผสมสูตรในเครื่องผสม แบบสองลูกกลิ้ง (Two-roll mill) และทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นโลหะด้วยสารเคมี จากนั้นนำแผ่นยาง มาประกบกับแผ่นโลหะสองแผ่นที่ทากาวแล้ว ทำชิ้นงานให้เกิดการยึดติดสมบูรณ์โดยใช้เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression moulding machine) นำชิ้นงานที่ได้ไปทดสอบด้วยเครื่องวัดการยืดดึง (Tensile testing machine) เพื่อหาความแข็งแรงของการยึดติด

Latexes were prepared by a two-stage seeded emulsion polymerisation at 80oC using potassium persulfate as the initiator and sodium dodecyl sulphate as the emulsifier. The first-stage polystyrene latex was synthesised and used as seed. The second-stage poly(isoprene-styrene-vinylidene) was synthesised by varying weight percent of isoprene and vinylidene monomers. Latex particles size and total solid content of adhesive were examined. Then the additives such as carbon black, dispersing agent, crosslinking agent and activator were added and mixed with poly(isoprene-styrene-vinylidene) in a ball mill. The viscosity of formulated adhesive was determined. The adhesion bonding between rubber and metal was conducted by preparing formulated rubber sheet in a two-roll mill and chemical cleaned metal surface. In addition, cylinder of rubber was attached to the faces of two metal plates which has applied adhesive. The complete adhesion of specimen was achieved using compression moulding machine. The strength of adhesion of the specimen was measured by tensile testing machine.

บรรณานุกรม :
ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , วรรยา ชมเชย , Chonlada Ritvirulh , Wanya Chomcheuy . (2548). การเตรียมกาวที่มีน้ำเป็นตัวกลางสำหรับการยึดติดยางกับโลหะ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , วรรยา ชมเชย , Chonlada Ritvirulh , Wanya Chomcheuy . 2548. "การเตรียมกาวที่มีน้ำเป็นตัวกลางสำหรับการยึดติดยางกับโลหะ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , วรรยา ชมเชย , Chonlada Ritvirulh , Wanya Chomcheuy . "การเตรียมกาวที่มีน้ำเป็นตัวกลางสำหรับการยึดติดยางกับโลหะ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , วรรยา ชมเชย , Chonlada Ritvirulh , Wanya Chomcheuy . การเตรียมกาวที่มีน้ำเป็นตัวกลางสำหรับการยึดติดยางกับโลหะ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.