ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส
นักวิจัย : มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , รัฐ พิชญางกูร , เอกกมล คล้ายเกิด , สัญญา กุดั่น , วาสินี ประกอบกิจ , Mongkol Sukwattanasinitt , Rath Pichyangkura , Sanya Kudan
คำค้น : Chitin , Chitosan , Engineering and technology , Materials engineering , N , N-acetyl-D-glucosamine , N-diacetylchitobiose , Polymers , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อ็น , เอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน , เอ็น-ไดอะซิทิลไคโทไบโอส , ไคติน , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไคตินและไคโตซานเป็นสารที่มีมากในเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งที่ยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร ถึงแม้ประเทศไทยได้มีการผลิตไคตินและไคโตซานจากของเหลือทิ้งเหล่านี้มาเป็นเวลานานพอสมควร แต่การผลิตยังถือว่ามีปริมาณต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณของเหลือทิ้ง นอกจากนี้ไคตินและไคโตซานที่ผลิตได้มักจะส่งออกในรูปของวัตถุดิบในราคาที่ต่ำมาก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไคตินและไคโตซานให้มีมูลค่าสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์จะใช้เอนไซม์ในการผลิต เอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และ เอ็น,เอ็น-ไดอะซิทิลไคโทไบโอส จากไคติน โดยมีขอบเขตของการเลือกใช้เอนไซม์ที่มีราคาถูก (ราคาไม่เกิน 10,000 บาท/กิโลกรัม) หรือเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์ภายในประเทศ เครื่องมือหลักที่จะใช้ในการศึกษาคือ HPLC เพื่อใช้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และ หาปริมาณผลผลิต ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากโครงการนี้คือสามารถเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากทั้ง เอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และ เอ็น,เอ็น-ไดอะซิทิลไคโทไบโอส มีราคาสูงกว่าไคตินมาก นอกจากประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ความสามารถในการผลิต เอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และ เอ็น,เอ็น-ไดอะซิทิลไคโทไบโอสได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ยังเป็นการผลิตสารคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณค่าอย่างมากต่องานวิจัยทางด้านเคมีคาร์โบไฮเดรตในระดับสูงต่อไป

Chintin and chitosan are abundant in shrimp shell, crab shell and squid pen discarded waste which is still under use. Although Thailand has produced chitin and chitosan from this waste for quite some time but the production remains relatively low comparing to the amount of waste. Furthermore, the chitin and chitosan producee are usually exported as very low price raw materials. The research and evelopment of new efficient technology for creating higher value products from chitin and chitosan are thus extremely essential. The main objective of this research project is to use enzymatic hydrolysis for the production of N-actyl-D-glucosamine and N,N-diacetylchitobiose form chitin. The scope of enzyme selection will be limited to low cost commercial enzymes (price lower than 10,000 baht/kg) or enzymes, which can be obtained form microorganisms or rubber trees abundant in Thailand. The key instrument will be used in the investigationis a HPLC for the analysis of products and production yields. The commercial benefit form this project is that the products with value added can be produced. The N-acetyl-D-glucosamine and N,N' - diacetylchitobiose ar currently commerciallized at considerably higher price than chitin. Besides the commercial benefits, the low cost production of N-acetyl-D-glucosamine and N,N' diacetylchitobiose can create carbohydrate compounds valuable for advanced carbohydrate chemistry research.

บรรณานุกรม :
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , รัฐ พิชญางกูร , เอกกมล คล้ายเกิด , สัญญา กุดั่น , วาสินี ประกอบกิจ , Mongkol Sukwattanasinitt , Rath Pichyangkura , Sanya Kudan . (2551). การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , รัฐ พิชญางกูร , เอกกมล คล้ายเกิด , สัญญา กุดั่น , วาสินี ประกอบกิจ , Mongkol Sukwattanasinitt , Rath Pichyangkura , Sanya Kudan . 2551. "การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , รัฐ พิชญางกูร , เอกกมล คล้ายเกิด , สัญญา กุดั่น , วาสินี ประกอบกิจ , Mongkol Sukwattanasinitt , Rath Pichyangkura , Sanya Kudan . "การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ , รัฐ พิชญางกูร , เอกกมล คล้ายเกิด , สัญญา กุดั่น , วาสินี ประกอบกิจ , Mongkol Sukwattanasinitt , Rath Pichyangkura , Sanya Kudan . การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.