ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด
นักวิจัย : วีระชัย แก่นทรัพย์ , ล้ง ทองสามสี , ธิติมา วงษ์ชีรี , Thitima Wongsheree
คำค้น : Agricultural machinery , Engineering and technology , Mango , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Sizing machines , มะม่วง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องคัดขนาด , เครื่องจักรกลการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12643
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การคัดขนาดเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการยกระดับมาตรฐานผลผลิตสด ผลผลิตในแต่ละเกรดจะต้องมีความสม่ำเสมอกันในด้านของน้ำหนักและขนาด จึงจะทำให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณภาพ และมีความมั่นใจต่อตัวสินค้า เครื่องคัดขนาดผลไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่ ซึ่งมีราคาสูงและมีปัญหาในการปรับใช้งานเสมอ สภาพผลผลิตของไทย มักมีความไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากความหลากหลายของสายพันธุ์ และผลผลิตมาจากการผลิตในระบบเกษตรกรรายย่อย ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครื่องคัดมะม่วง แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด ที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง มีอัตราการผลิตที่ยอมรับได้และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องคัดขนาดกับผลไม้อื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยพัฒนาจากเครื่องต้นแบบคัดน้ำหนักมะม่วงแบบ Gravimetric separator ในการดำเนินงานเน้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงและเกษตรกรในภาคตะวันตก ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร และการพัฒนากลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

Mango sorting based on weight and size is a crucial process in producing mango products. Since most Thai current mango sorting machines are imported, prices then are high, and not appropriate to Thai mangoes, which have varied weights and sizes resulting from different quality of small farm productions and types of mangoes. The research then aims to develop a high standard mango-sorting machine based on weight and size with high accuracy and cost effective to Thai farmers. It also encourages cooperation between academic researchers and rural communities and farmers to conduct a joint development, and support mechanism of appropriate technology transfer.

บรรณานุกรม :
วีระชัย แก่นทรัพย์ , ล้ง ทองสามสี , ธิติมา วงษ์ชีรี , Thitima Wongsheree . (2548). เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วีระชัย แก่นทรัพย์ , ล้ง ทองสามสี , ธิติมา วงษ์ชีรี , Thitima Wongsheree . 2548. "เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วีระชัย แก่นทรัพย์ , ล้ง ทองสามสี , ธิติมา วงษ์ชีรี , Thitima Wongsheree . "เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
วีระชัย แก่นทรัพย์ , ล้ง ทองสามสี , ธิติมา วงษ์ชีรี , Thitima Wongsheree . เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.