ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กจากวัสดุ GMR แบบอัลลอยด์โดยการบด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กจากวัสดุ GMR แบบอัลลอยด์โดยการบด
นักวิจัย : ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Praiwan Kirdtongmee
คำค้น : Electric resistance , Electronics nanosensors technology , Giant Magnetoresistance , Magnetic fields , Magnetic sensors , Physical sciences , ความต้านทานไฟฟ้า , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สนามแม่เหล็ก , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , หัววัดแม่เหล็ก , ไจแอนท์แมกนีโตรีซีสแทนซ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12622
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปรากฏการณ์ที่ความต้านทานของวัสดุลดลงอย่างมาก ในสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Giant Magnetoresistance (GMR) ถูกค้นพบในปี 1988 ในโครงสร้างที่มีสารแม่เหล็กกระจายอยู่ในโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก เป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ในการศึกษาและประยุกต์ใช้แม่เหล็ก ขณะนี้อุปกรณ์ที่ประโยชน์จากปรากฎการณ์นี้เริ่มถูกนำออกสู่ท้องตลาด เช่น หัววัดแม่เหล็ก (Magnetic Sensors) ที่มีความไวสูง, GMR Hard disk ของบริษัท IBM ที่จะทดแทน Hard disk แบบแม่เหล็กเหนี่ยวนำ และแบบ AMR นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่า การวิจัยในสาขานี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น RAM และทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ในประเทศไทย ยังไม่มีการศึกษาด้านนี้อย่างจริงจัง โครงการวิจัยนี้จึงกำเนิดขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านบุคลากร และเครื่องมือวิจัย ที่จะศึกษาและพัฒนาใช้ความรู้ด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในบรรดาวัสดุ GMR ที่มีหลายแบบนั้น (ได้แก่แบบ Magnetic Multilayers, Lateral Devices, Granular Thin Films, Nanowire และอื่น ๆ) การเตรียมวัสดุแบบ Mechanical Milling Alloys (อัลลอยด์โดยการบด) มีความซับซ้อนที่น้อยที่สุดและสามารถผลิตได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในประเทศ และทำการศึกษาปรากฎการณ์ GMR ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป้าหมายต่อไปคือ ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำวัสดุต้นแบบ (Prototype) มาใช้งานเป็นหัววัดแม่เหล็กในห้องปฏิบัติการ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่นำเข้า

A significant decrease of electrical resistivity when a material is subjected to an applied magnetic field is referred to as Giant Magnetoresistance (GMR). This phenomenon was discovered in 1988 and heralded a new era of magnetic studies and applications. Products exploiting Giant Magnetoresistance are already available in markets such as high sensitivity magnetic sensors. IBM's GMR hard disk is about to replace conventional hard disks based on AMR and induction effect. Furthermore it is increasingly likely that researches in this field will enhance the efficiency of other recording materials, memory and electronics devices such as RAM and transistors. In Thailand, there had been no strong commitment of GMR studies. This research project is therefore initiated by realising that enough human and scientific resources are available to study and implement this relatively new knowledge. Among the variety of Giant Magnetoresistive materials (Magnetic Multilayers, Lateral Devices, Granular Thin Films, Nanowire), planetary milling alloys have the least complicated fabrication process and every step is viable with equipment already exist in Thailand. This research project is primarily aimed to achieve magnetic field sensors from Giant Magnetoresistive planetary milling alloys. The whole fabrication process is carried out in Thailand and the GMR measurement is then performed at Walailak University. The GMR samples will also be tested to study the possibility of replacing impotred Hall probes as a magnetic field sensor in laboratory.

บรรณานุกรม :
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Praiwan Kirdtongmee . (2546). การสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กจากวัสดุ GMR แบบอัลลอยด์โดยการบด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Praiwan Kirdtongmee . 2546. "การสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กจากวัสดุ GMR แบบอัลลอยด์โดยการบด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Praiwan Kirdtongmee . "การสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กจากวัสดุ GMR แบบอัลลอยด์โดยการบด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล , ไพรวัลย์ เกิดทองมี , Chitnarong Sirisathitkul , Praiwan Kirdtongmee . การสร้างหัววัดสนามแม่เหล็กจากวัสดุ GMR แบบอัลลอยด์โดยการบด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.