ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
นักวิจัย : รัชนี ฮงประยูร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , นงณพชร คุณากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930905000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนี ฮงประยูร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , นงณพชร คุณากร . (2553). การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัชนี ฮงประยูร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , นงณพชร คุณากร . 2553. "การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัชนี ฮงประยูร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , นงณพชร คุณากร . "การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
รัชนี ฮงประยูร , สาริมา สุนทรารชุน , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , นงณพชร คุณากร . การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.