ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดตรวจวัดและส่งข้อมูลขนาดเล็ก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดตรวจวัดและส่งข้อมูลขนาดเล็ก
นักวิจัย : คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร
คำค้น : คุณภาพอากาศ , ชุดตรวจวัด , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11305
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชุดตรวจวัดและส่งข้อมูลขนาดเล็กถูกออกแบบให้สามารถรับสัญญาณจากเครื่องมือวัด ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง และสามารถดูข้อมูลการวัดได้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้ถูกนำไปใช้วัดค่าคุณภาพอากาศซึ่งประกอบไปด้วย หัววัดก๊าซSO2, หัววัดก๊าซNO2, หัววัดก๊าซCO, หัววัดก๊าซO3, หัววัดอุณหภูมิ, หัววัดความชื้น และได้ถูกติดตั้งที่บริเวณใกล้แม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย

บรรณานุกรม :
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร . (2546). ชุดตรวจวัดและส่งข้อมูลขนาดเล็ก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร . 2546. "ชุดตรวจวัดและส่งข้อมูลขนาดเล็ก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร . "ชุดตรวจวัดและส่งข้อมูลขนาดเล็ก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร . ชุดตรวจวัดและส่งข้อมูลขนาดเล็ก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.