ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ECU)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ECU)
นักวิจัย : คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร
คำค้น : ตรวจวัดคุณภาพน้ำขนาดเล็ก , ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11299
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ECU) คืออุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมกับชุดวัดมาตรฐาน ที่สามารถส่งสัญญาณ 4-20 mA มีจุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากชุดวัด และส่งต่อข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อนำเสนอในเชิงสถิติ การนำไปประยุกต์ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับชุดวัดชนิดต่างๆเช่น คุณภาพน้ำ, คุณภาพอากาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของชุดวัดที่ต้องการ ปัจจุบันชุดวัดที่ทดลองติดตั้งวัดคุณภาพน้ำประกอบด้วย หัววัดกรด-ด่าง, หัววัดออกซิเจน, หัววัดค่าความนำไฟฟ้า และหัววัดอุณหภูมิ

บรรณานุกรม :
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร . (2545). ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ECU).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร . 2545. "ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ECU)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร . "ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ECU)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล , ปณิธิ ศิรอักษร . ชุดควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ECU). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.