ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการออกแบบระบบต้นแบบเพื่อบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมาร์ตการ์ดแบบมั่นคง (Design Specification)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการออกแบบระบบต้นแบบเพื่อบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมาร์ตการ์ดแบบมั่นคง (Design Specification)
นักวิจัย : ชัยชนะ มิตรพันธ์ , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , สิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก , อุรัชฎา เกตุพรหม
คำค้น : Digital signature , ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11275
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารส์ร่วมกับสมาร์ตการ์ด เพื่อพัฒนาระบบบริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารส์ร่วมกับสมาร์ตการ์ด และเพื่อพัฒนาระบบบริการรับฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บเซอร์วิสที่สนับสนุนการใช้สมาร์ตการ์ด ปัญหาที่เริ่มจะพบมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีผู้ใช้งานมากขึ้นรวมทั้งข้อมูลที่ต้องการจะจัดเก็บก็มีมากขึ้นด้วย ดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงมีความต้องการระบบบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี ซึ่งจะต้องมีความมั่นคง สามารถยืนยันความครบถ้วนถูกต้อง และสามารถตรวจสอบผู้ส่ง/ผู้รับได้ ดังนั้นโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคงที่สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้หลักการของ Public Key Infrastructure ร่วมกับเทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด

บรรณานุกรม :
ชัยชนะ มิตรพันธ์ , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , สิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก , อุรัชฎา เกตุพรหม . (2549). รายงานการออกแบบระบบต้นแบบเพื่อบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมาร์ตการ์ดแบบมั่นคง (Design Specification).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยชนะ มิตรพันธ์ , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , สิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก , อุรัชฎา เกตุพรหม . 2549. "รายงานการออกแบบระบบต้นแบบเพื่อบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมาร์ตการ์ดแบบมั่นคง (Design Specification)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยชนะ มิตรพันธ์ , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , สิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก , อุรัชฎา เกตุพรหม . "รายงานการออกแบบระบบต้นแบบเพื่อบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมาร์ตการ์ดแบบมั่นคง (Design Specification)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ชัยชนะ มิตรพันธ์ , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , สิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก , อุรัชฎา เกตุพรหม . รายงานการออกแบบระบบต้นแบบเพื่อบริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสมาร์ตการ์ดแบบมั่นคง (Design Specification). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.