ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงาน โปรแกรมจัดการรูปแบบสำหรับ เครื่องผลิตเครื่องต้นแบบ แบบเร่งด่วน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงาน โปรแกรมจัดการรูปแบบสำหรับ เครื่องผลิตเครื่องต้นแบบ แบบเร่งด่วน
นักวิจัย : ทรงกรด ธิราชัย , ภิญโญ พวงมะลิ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย
คำค้น : Rapid Prototype , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เครื่องผลิตต้นแบบ RP
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โปรแกรมแปลง รูปภาพ 2 มิติ ให้กลายเป็น คำสั่งสำหรับ หัวพิมพ์เครื่อง Rapid Prototype โดยทำงานร่วมกับ DSP อีกทีนึง หน้าที่หลัก 1. แปลงรูป 2 มิติเป็นคำสังหัวพิมพ์ แล้วพักไว้ที่ buffer ในเครื่อง 2. ควบคุมการส่งคำสั่งให้หัวพิมพ์

บรรณานุกรม :
ทรงกรด ธิราชัย , ภิญโญ พวงมะลิ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย . (2549). รายงาน โปรแกรมจัดการรูปแบบสำหรับ เครื่องผลิตเครื่องต้นแบบ แบบเร่งด่วน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทรงกรด ธิราชัย , ภิญโญ พวงมะลิ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย . 2549. "รายงาน โปรแกรมจัดการรูปแบบสำหรับ เครื่องผลิตเครื่องต้นแบบ แบบเร่งด่วน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทรงกรด ธิราชัย , ภิญโญ พวงมะลิ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย . "รายงาน โปรแกรมจัดการรูปแบบสำหรับ เครื่องผลิตเครื่องต้นแบบ แบบเร่งด่วน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ทรงกรด ธิราชัย , ภิญโญ พวงมะลิ , สุธี ผู้เจริญชนะชัย . รายงาน โปรแกรมจัดการรูปแบบสำหรับ เครื่องผลิตเครื่องต้นแบบ แบบเร่งด่วน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.