ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ
นักวิจัย : จตุรวิทย์ จันไพบูลย์ , ถนัด เหลืองนฤทัย , นพพงษ์ ไกรฤกษ์ , ปณิธิ พุ่มวิเศษ , พาทิน พงคะชา , มนตรี ชาติพจน์ , รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุรเดช ดวงภุมเมศ , อมเรศ แก้วปัญญา
คำค้น : Automoitve. ECU , CNG , NGV , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการระบบควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ (ECU-NGV) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม 2548 โดยในระยะตั้งต้นอยู่ในสถานะ ‘ต้นแบบปฏิบัติการ’ และ ‘ต้นแบบภาคสนาม’ จนกระทั่ง วันที่ 28 เมษายน 2549 เนคเทค ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอกชน อีกจำนวน 5 ราย ร่วมกันทดสอบต้นแบบจำนวน 100 ชุด เพื่อนำผลมาปรับปรุง ‘ต้นแบบเชิงพานิช’ ก่อนที่จะผลักดันและร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน NGV ในภาคประชนชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันน่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกในประเทศให้มากขึ้น และช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์ดัดแปลงก๊าซธรรมชาติ (CNG conversion kit) จากต่างประเทศตามความเหมาะสม ในรายงานฉบับนี้ได้บรรยายถึง การออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ รุ่น NN1 ทั้งภาคฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ รวมไปถึงการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทางด้านฮาร์ดแวร์มีจุดเด่นในเรื่อง ราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ (เทียบที่เกรดเดียวกัน) แต่ก็มีข้อด้อยในเรื่องของการปรับให้เข้ากันได้กับ CNG conversion Kit รุ่นต่างๆของบริษัทที่เข้าทำความร่วมมือกัน และในส่วนของซอฟท์แวร์ มีข้อดีที่สามารถปรับให้เข้ากันได้กับทุกบริษัท ที่เข้าทำความร่วมมือ แต่ก็มีข้อด้อยคือเรื่องของความคุ้นเคยของ ช่างปฏิบัติการที่ต้องมีการปรับตัว และทำความเข้าใจใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินการโครงการฯ บรรลุผลโดยสมบูรณ์ในขอบเขตเป้าหมายของโครงการฯ แต่ยังคงต้องการความจริงใจ ในการผลักดันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิด Impact ต่อประเทศชาติ อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
จตุรวิทย์ จันไพบูลย์ , ถนัด เหลืองนฤทัย , นพพงษ์ ไกรฤกษ์ , ปณิธิ พุ่มวิเศษ , พาทิน พงคะชา , มนตรี ชาติพจน์ , รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุรเดช ดวงภุมเมศ , อมเรศ แก้วปัญญา . (2550). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จตุรวิทย์ จันไพบูลย์ , ถนัด เหลืองนฤทัย , นพพงษ์ ไกรฤกษ์ , ปณิธิ พุ่มวิเศษ , พาทิน พงคะชา , มนตรี ชาติพจน์ , รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุรเดช ดวงภุมเมศ , อมเรศ แก้วปัญญา . 2550. "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จตุรวิทย์ จันไพบูลย์ , ถนัด เหลืองนฤทัย , นพพงษ์ ไกรฤกษ์ , ปณิธิ พุ่มวิเศษ , พาทิน พงคะชา , มนตรี ชาติพจน์ , รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุรเดช ดวงภุมเมศ , อมเรศ แก้วปัญญา . "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
จตุรวิทย์ จันไพบูลย์ , ถนัด เหลืองนฤทัย , นพพงษ์ ไกรฤกษ์ , ปณิธิ พุ่มวิเศษ , พาทิน พงคะชา , มนตรี ชาติพจน์ , รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุรเดช ดวงภุมเมศ , อมเรศ แก้วปัญญา . รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.