ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA200 ด้วยโปรแกรม EMC

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA200 ด้วยโปรแกรม EMC
นักวิจัย : กิตติพงศ์ เอกไชย , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์
คำค้น : EMC , Milling machine , Retrofit , Servomotor , ระบบเซอร์โวมอเตอร์ , รีโทรฟิต , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เครื่องกัดชิ้นงาน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11032
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันเครื่องกัดชิ้นงานอัตโนมัติ เป็นเครื่องจักรกลที่ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีความซับซ้อนจำนวนมาก ซึ่งเครื่องกัดชิ้นงานเหล่านี้ล้วนนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งสิ้น และยังมีราคาสูง ซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรเหล่านี้ ล้วนประสิทธิภาพสูง และเป็นที่ใช้งานทั่วโลก แต่ในอุตสาหกรรมบางชนิดไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสูงมากนัก เช่นอุตสาหกรรมแกะสลักไม้ การตัดพลาสม่า เครื่องทำต้นแบบแม่พิมพ์ เป็นต้น ดังนั้น ทางห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industial Control and Automation: ICA) จึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องกัดชิ้นงานต้นแบบขึ้น เพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และจากข้อมูลที่ทางห้องปฏิบัติการได้เข้าประชุมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยพบว่า ปัจจุบันมีเครื่องกัดชิ้นงานเก่าที่สามารถนำมาปรับปรุงหรือรีโทรฟิตให้กลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ทั้งสิ้น 80,000 เครื่อง ดังนั้น ทางห้องปฏิบัติการจึงทดลองนำโปรแกรม Enhanced Machine Control: EMC) มาใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องกัดชิ้นงาน เพื่อสร้างเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยรายละเอียดของโครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงานนี้ จะประกอบด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้า การออกแบบบอร์ดวงจรเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณควบคุมระหว่างคอมพิวเตอร์กับชุดขับเซอร์โวมอเตอร์ รวมถึงการปรับแต่งโปรแกรม EMC ให้สามารถใช้งานกับเครื่องกัดชิ้นงาน และจากผลการปฏิบัติงานพบว่า เครื่องกัดชิ้นงานที่ทีมนักวิจัยทำการรีโทรฟิตขึ้นมานี้สามารถกัดชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เช่นรูป 3 มิติได้ โดยมีรูปทรงที่ไม่ผิดเพื้ยน และมีขนาดที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้

บรรณานุกรม :
กิตติพงศ์ เอกไชย , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ . (2550). โครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA200 ด้วยโปรแกรม EMC.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพงศ์ เอกไชย , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ . 2550. "โครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA200 ด้วยโปรแกรม EMC".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพงศ์ เอกไชย , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ . "โครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA200 ด้วยโปรแกรม EMC."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กิตติพงศ์ เอกไชย , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ . โครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA200 ด้วยโปรแกรม EMC. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.