ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป
นักวิจัย : อนุวัตร แจ้งชัด , สินีนาถ จริยโชติเลิศ , สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร , นงนุช รักสกุลไทย , มัทนา แสงจินดาวงษ์ , สมพร คงเจริญเกียรติ , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730851000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุวัตร แจ้งชัด , สินีนาถ จริยโชติเลิศ , สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร , นงนุช รักสกุลไทย , มัทนา แสงจินดาวงษ์ , สมพร คงเจริญเกียรติ , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก . (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อนุวัตร แจ้งชัด , สินีนาถ จริยโชติเลิศ , สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร , นงนุช รักสกุลไทย , มัทนา แสงจินดาวงษ์ , สมพร คงเจริญเกียรติ , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก . 2550. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อนุวัตร แจ้งชัด , สินีนาถ จริยโชติเลิศ , สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร , นงนุช รักสกุลไทย , มัทนา แสงจินดาวงษ์ , สมพร คงเจริญเกียรติ , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
อนุวัตร แจ้งชัด , สินีนาถ จริยโชติเลิศ , สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร , นงนุช รักสกุลไทย , มัทนา แสงจินดาวงษ์ , สมพร คงเจริญเกียรติ , ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก . การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.