ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว
นักวิจัย : สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0540334000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ . (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ . 2549. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.