ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานประกอบ ต้นแบบห้องปฎิบัติการ AlignBracket3D สำหรับ Master & Viewer 1.0

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานประกอบ ต้นแบบห้องปฎิบัติการ AlignBracket3D สำหรับ Master & Viewer 1.0
นักวิจัย : จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , ศศิน เทียนดี
คำค้น : AlignBracket3D Master , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนานําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ใน 3 มิติ มาช่วยวางแผนการจัดฟันและจัดทําเครื่องมือสําหรับ ใช้ในการจัดฟัน จะทำให้การจัดฟันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจำลองภาพฟันให้มีการสบฟันที่เรียงเป็นระเบียบและมีการสบฟันที่ดีเหมาะกับคนไข้แต่ละราย แล้วจึงนำตำแหน่งที่ได้จากการจำลองผลการจัดฟันนั้น มากำหนดตำแหน่งแบรกเก็ตเริ่มต้นอีกทีด้วย เครื่องมือกําหนดตําแหน่งแบรคเก็ต (Bracket Position Guide) ซึ่งสําหรับโครงการนี้ ได้เล็งเห็นความสําคัญทั้งการจัดฟันแบบ Labial และ Lingual จึงได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยวิเคราะห์และวางแผนการจัดฟันในทั้ง 2 แบบนี้ อีกทั้ง ยังช่วยจําลองผลการรักษา หรือแสดงการเรียงฟัน หลังจากที่ทําการจัดฟันเสร็จแล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้เห็นผลการรักษาก่อนทําการจัดฟันจริง กรณีที่มีวิธีการรักษาได้มากกว่าหนึ่งแบบ การจำลองผลการรักษาแต่ละแบบ สามารถใช้เป็นข้อมูลแก่ทันตแพทย์จัดฟันและผู้ป่วยในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษา และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยในอีกระดับหนึ่งด้วย

บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , ศศิน เทียนดี . (2550). รายงานประกอบ ต้นแบบห้องปฎิบัติการ AlignBracket3D สำหรับ Master & Viewer 1.0.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , ศศิน เทียนดี . 2550. "รายงานประกอบ ต้นแบบห้องปฎิบัติการ AlignBracket3D สำหรับ Master & Viewer 1.0".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , ศศิน เทียนดี . "รายงานประกอบ ต้นแบบห้องปฎิบัติการ AlignBracket3D สำหรับ Master & Viewer 1.0."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , ศศิน เทียนดี . รายงานประกอบ ต้นแบบห้องปฎิบัติการ AlignBracket3D สำหรับ Master & Viewer 1.0. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.