ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน
นักวิจัย : ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , ไพบูลย์ ขอมเดช
คำค้น : ISFET packaging , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุปสรรคสำคัญอันดับแรกสำหรับ การวัดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ ISFET ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดทางด้านเคมี และชีวภาพ คือ การเลือกวัสดุและเทคนิคการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากขนาดที่เล็กของอุปกรณ์ และต้องเปิดเฉพาะพื้นที่บริเวณเกต สัมผัสกับสารละลาย โดยป้องกันบริเวณขั้วไฟฟ้าและแผ่นฐานรองไม่ให้สัมผัสกับสารละลายที่ต้องการวัด ความพยายามในการพัฒนา การหุ้มอุปกรณ์ ISFET (encapsulation) คำนึงถึง ความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมจากสารละลายที่ทำการวัด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของ ความผิดพลาดในการวัด และทำให้อายุการใช้งาน...

บรรณานุกรม :
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , ไพบูลย์ ขอมเดช . (2551). รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , ไพบูลย์ ขอมเดช . 2551. "รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , ไพบูลย์ ขอมเดช . "รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , ไพบูลย์ ขอมเดช . รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.