ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl
นักวิจัย : กฤษณะ ช่องศรี , จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นิธิ อัตถิ , อัมพร โพธิ์ใย
คำค้น : LED , Photovoltaic cell , Solar cell , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เซลล์แสงอาทิตย์ , ไดโอดเปล่งแสง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10717
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลังงานในโลกนี้มีจำนวนจำกัด อีกทั้งในปัจจุบันการใช้พลังงานยังเป็นแบบไม่สะอาดและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างตื่นตัวในการที่จะคิดค้นพลังงานทดแทนชนิดใหม่ๆ โดยหนึ่งในนั้น คือ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด มาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แทนการใช้ถ่านหินและน้ำมันเป็นวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีราคาแพง และมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร โครงงานนี้จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงที่มีอยู่ในมาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายพลังงานหรือแรงดันเข้าไปทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แทนเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจากการทดลองพบว่า ไดโอดเปล่งแสงสามารถที่จะนำไปประยุกต์เป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับชนิดของวัสดุที่นำมาสร้างส่วนสารกึ่งตัวนำของไดโอดเปล่งแสง และกรอบเลนส์พลาสติกที่หุ้มโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสงนั้น มีลักษณะคล้ายเลนส์นูน ทำให้มีหน้าที่รวมแสงอาทิตย์ให้ไปตกกระทบกับรอยต่อพี-เอ็นมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อต่อไดโอดเปล่าแสงเป็นอาร์เรย์ ก็จะทำให้สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เท่ากัน ดังแสดงได้จากผลการทดลองที่ใช้ไดโอดเปล่าแสงจำนวน 100 หลอด เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ไปเก็บไว้ในถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 1 ก้อน แล้วนำไปขับมอเตอร์เพื่อหมุนใบพัดลมได้ อย่างไรก็ตามการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยไดโอดเปล่งแสงนั้น ยังคงขึ้นกับมุมของแสงจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนไดโอดเปล่งแสงเช่นเดียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนั้นไดโอดเปล่งแสงจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้ต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
กฤษณะ ช่องศรี , จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นิธิ อัตถิ , อัมพร โพธิ์ใย . (2551). การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กฤษณะ ช่องศรี , จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นิธิ อัตถิ , อัมพร โพธิ์ใย . 2551. "การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กฤษณะ ช่องศรี , จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นิธิ อัตถิ , อัมพร โพธิ์ใย . "การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กฤษณะ ช่องศรี , จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นิธิ อัตถิ , อัมพร โพธิ์ใย . การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.