ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
นักวิจัย : ชาญเดช หรูอนันต์ , นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , อัมพร โพธิ์ใย , เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์
คำค้น : Photom , กระบวนการสร้างกระจกต้นแบบ , การออกแบบลายวงจร , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ Layout design
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10702
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หัวอ่าฮาร์ดดิสก์ (Slider head) เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญสำหรับอ่านข้อมูลในหน่วยความจำ (Harddisk) ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า แต่เนื่องจากในปัจจุบันนั้นขั้วโลหะ (Metal pad) ที่ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างหัวอ่านฮาร์ดดิสก์กับเครื่องวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้านั้นมีขนาดเล็กมาก ทำให้ไม่สะดวกในการวัดโดยตรงด้วยมนุษย์ จึงจำเป็นต้องมีการขยาย Pad และสร้าง Pad ลงบนแผ่นฐานซิลิกอน ดังนั้นบริษัท Western Digital (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีโครงการพัฒนา Pad ขึ้น โดยขอความร่วมมือให้ทางศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ออกแบบและผลิตลายทดสอบดังกล่าว โดยจากการออกแบบเพื่อสร้าง Metal pad นั้น สำหรับอุปกรณ์ 4 ชนิด คือ Aries Type-A, Aries Type-B, Sequoia Type-A และ Sequoia Type-B พบว่าต้องสร้างลายวงจรแต่ละชนิดลงบนกระจกต้นแบบทั้งหมด 2 แผ่น และผ่านกระบวนการผลิตลาย Pad บนแผ่นซิลิกอนประมาณ 5 ขั้นตอนหลัก ทั้งนี้เพื่อใช้อุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับวัดค่าทางไฟฟ้าของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่แม่นยำต่อไป

บรรณานุกรม :
ชาญเดช หรูอนันต์ , นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , อัมพร โพธิ์ใย , เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ . (2550). การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาญเดช หรูอนันต์ , นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , อัมพร โพธิ์ใย , เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ . 2550. "การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาญเดช หรูอนันต์ , นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , อัมพร โพธิ์ใย , เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ . "การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ชาญเดช หรูอนันต์ , นิธิ อัตถิ , วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ , อัมพร โพธิ์ใย , เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ . การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.