ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง
นักวิจัย : กฤษฎา เสียวแจ้ว , จักรกฤษณ์ สุภาวสุทธิ์ , ภรต บุรพจิต , ลัดดาวัลย์ สุภาดี , ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร , สถาพร จันทน์หอม , อิทธิพล เชี่ยววานิช , โกษม ไชยถาวร
คำค้น : การตรวจวัดแบบไม่สัมผัส , การเลี้ยวเบนของแสง , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , ฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟ P , โฟโทนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10687
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการดำเนินการวิจัย และ พัฒนา ระบบตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง เพื่อนำมาใช้ศึกษา และ วิเคราะห์ความขนาน และ ความตั้งฉากกัน ของพื้นผิวที่ประกอบกันเป็นหัวอ่านฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟ (Slider) หรือ ของเส้นแผ่นเวเฟอร์ (Roll Bar) ระบบที่พัฒนาขึ้นอาศัยความรู้พื้นฐานที่ว่า แสงสามารถเลี้ยวเบนที่ขอบของหัวอ่านฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟได้ และ มีรูปแบบการเลี้ยวเบนที่เฉพาะ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้คำนวณหาขนาดในแต่ละด้านของหัวอ่านฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟ วิเคราะห์ความขนาน และ ความตั้งฉากกันของพื้นผิวได้ ผลการทดสอบเบื้องต้นกับเส้นแผ่นเวเฟอร์จำนวน 27 ชิ้น แสดงให้เห็นแนวโน้มของการวิเคราะห์คุณภาพของชิ้นงานผ่านตัวแปรอย่าง ความหนาของชิ้นงาน ความกว้างของชิ้นงาน แนวของเส้นแสงเลี้ยวเบน และ ปริมาณของแสงในแสงเลี้ยวเบนลำดับต่างๆ การพัฒนาต่อยอดในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการนำระบบเลื่อนชิ้นงานแบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ามาช่วย และ เพิ่มจำนวนชิ้นงานในการทดสอบแบบ Load/Unload เพื่อให้เห็นผลทางสถิติที่ชัดเจนมากขึ้น

บรรณานุกรม :
กฤษฎา เสียวแจ้ว , จักรกฤษณ์ สุภาวสุทธิ์ , ภรต บุรพจิต , ลัดดาวัลย์ สุภาดี , ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร , สถาพร จันทน์หอม , อิทธิพล เชี่ยววานิช , โกษม ไชยถาวร . (2550). โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กฤษฎา เสียวแจ้ว , จักรกฤษณ์ สุภาวสุทธิ์ , ภรต บุรพจิต , ลัดดาวัลย์ สุภาดี , ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร , สถาพร จันทน์หอม , อิทธิพล เชี่ยววานิช , โกษม ไชยถาวร . 2550. "โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กฤษฎา เสียวแจ้ว , จักรกฤษณ์ สุภาวสุทธิ์ , ภรต บุรพจิต , ลัดดาวัลย์ สุภาดี , ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร , สถาพร จันทน์หอม , อิทธิพล เชี่ยววานิช , โกษม ไชยถาวร . "โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กฤษฎา เสียวแจ้ว , จักรกฤษณ์ สุภาวสุทธิ์ , ภรต บุรพจิต , ลัดดาวัลย์ สุภาดี , ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร , สถาพร จันทน์หอม , อิทธิพล เชี่ยววานิช , โกษม ไชยถาวร . โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดด้วยการเลี้ยวเบนของแสง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.