ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
นักวิจัย : จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ , จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี , ลัดดา สาระเดช , วัชชิรา บูรณสิงห์ , สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ , เจริญ เจริญจิต , ชัยวุฒิ สีทา , บดินทร์ แสงอรุณ , สุธน วงศ์สุชาติ , Chularat Tanprasert , Jantima Jansaksri
คำค้น : Diaster victims , Disasters , Donation matching , Information storage and retrieval systems , Information system , Information, computing and communication sciences , Missing persons registration , Missing persons tracking , Tsunamis , การจับคู่สิ่งของบริจาค , การติดตามผู้สูญหาย , ผู้ประสบภัย , ผู้รอดชีวิต , ผู้สูญหาย , ภัยพิบัติ , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ , ลงทะเบียนผู้สูญหาย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สึนามิ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10627
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมามีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก มีความช่วยเหลือหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ จึงมีความพยามยามในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลสิ่งของบริจาคสำหรับแต่ละเหตุการณ์ภัยพิบัติ และพัฒนาอัลกอริธึมในการแจกจ่ายของบริจาคให้ถึงผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการ โดยระบบนี้จะประกอบด้วยโมดูลหลัก 4 โมดูล ได้แก่ โมดูลการลงทะเบียนสิ่งของบริจาค โมดูลการลงทะเบียนความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัย โมดูลการจับคู่สิ่งของบริจาคกับความต้องการได้รับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย และโมดูลการบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยในการเตรียมฐานข้อมูล จะได้มีการกำหนดมาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูล (Metadata) ในรูปแบบภาษา XML เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ระบบนี้จะพัฒนาแบบ Web Based และใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงระบบได้จากทุกแห่งทั่วโลก และจากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้สูญหายจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย พบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบบสำหรับการลงทะเบียนและการติดตามผู้สูญหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ระบบนี้ควรประกอบไปด้วยโมดูลหลัก 3 โมดูล ได้แก่ โมดูลการลงทะเบียนแจ้งผู้สูญหายและผู้เสียชีวิต โมดูลการติดตามผู้สูญหาย และโมดูลการบริหารจัดากรฐานข้อมูล โดยในการเตรียมฐานข้อมูล จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูล(Metadata) ในรูปแบบภาษา XML เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ ระบบนี้จะพัฒนาแบบ Web Based และใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบได้จากทุกแห่งทั่วโลก For the past one year, there were many catastrophe around the world. Help and support flow from everywhere. There is a try to develop an ICT system to collect all donations of each disaster and to implement a matching algorithm between donations and victims requirements in the most suitable way. This proposed system consists of four modules: donations registration module, victims requirements registration module, a matching algorithm, and database management module. In the database preparation process, metadata standard for this matching system must be specified in XML format for exchanging data and information between related organizations databases. The system is a web-based tool providing services via internet allowing users and system administrators to access the database from everywhere in the world. From the past experiences in implementing the missing persons registration system for Tsunami victims, it has been summarized that there is no available ICT missing persons management systems in Thailand. The proposed system for managing the missing ones composes of three modules: missing persons registration module, missing persons tracing algorithm, and the DBMS module. XML is also applied for data and information exchange in this system. The proposed web-based service will be implemented to allow users to access the data of the system form anywhere in the country.

บรรณานุกรม :