ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมแขนกล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมแขนกล
นักวิจัย : คมสัน บุณยวณิชย์ , จักรรินทร์ ลัทธิเดช , ณัฐพล เรืองรัชนีกร , นิธิ อัตถิ , นิภาพรรณ กลั่นเงิน , พงศ์พันธ์ กัลปา , สุรพันธ์ ทองรังสี , สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ , อัมพร โพธิ์ใย , เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง , ไพบูลย์ ขอมเดช
คำค้น : ระบบควบคุมแขนกล Robot arm controller , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10618
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบควบคุมการทำงานของแขนกลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานพัฒนาระบบเครื่องจักร DESC-01 ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการสร้าง Mask สำหรับกระบวนการผลิตวงจรรวม ระบบควบคุมการทำงานของแขนกลเพื่อใช้ในเครื่องจักรตัวนี้ จะใช้หลักการควบคุมความเร็วในการกวาดของแปรงที่ใช้ในกระบวนการสร้าง Mask โดยมีเซอร์โวมอเตอร์ขนาด เป็นตัวขับแขนกลนี้ และวงจรที่ใช้ควบคุมคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบกับไอซีสำหรับขับกระแสด้วย การควบคุมจะใช้ผ่านการสื่อสารอนุกรมแบบ RS232 เพื่อสั่งงานให้ระบบควบคุมทำงานที่ค่า ความเร็วต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละกระบวนการผลิต สำหรับระบบควบคุมการทำงานของแขนกลนี้เป็นเพียงรุ่นแรกในการพัฒนายังสามารถพัฒนาได้ต่อไปไปอีกด้วยการปรับปรุงวงจรหรือปรับปรุงโปรแกรมอีกด้วย

บรรณานุกรม :