ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025
นักวิจัย : ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์
คำค้น : Calibration method , ISO 17025 , การสอบเทียบ pH-ISFET senor , มอก. 17025 , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , หัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการตรวจสอบว่าหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET ที่พัฒนาและสร้างขึ้นที่ TMEC นั้นสามารถนำไปใช้ทดแทนหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดได้นั้น นอกจากวิธีการทดสอบการผลของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าจากการวัดค่าความเป็นกรด-เบสสารละลายมาตรฐานที่ 4, 7 และ 10 ในห้องปฏิบัติการนั้น ยังจะต้องทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ระดับความเป็นกรด-เบสต่างๆ เหมือนกับหัวที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งจะต้องมีค่าแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 17025 ดังนั้นจึงต้องนำชุดหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสของ TMEC ไปทำการสอบเทียบเพื่อดูความพร้อมและปัญหาของหัววัดและวงจรที่สร้างขึ้น รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอ การสร้างชุดหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET ของ TMEC, วิธีการสอบเทียบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส ตามมาตรฐาน ISO17025 และผลการสอบเทียบชุดหัววัดในครั้งแรก

บรรณานุกรม :
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ . (2551). การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ . 2551. "การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ . "การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , อัมพร โพธิ์ใย , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ . การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.