ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
นักวิจัย : ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย , เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย
คำค้น : 3D microfluidic , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10570
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงงานพิเศษนี้ เป็นการศึกษาและสร้างอุปกรณ์ทางเดินของของไหลในระดับไมโครเมตร หรือที่เรียกว่าไมโครฟลูอิดิก เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางด้านชีวเคมีหรือด้านไบโอเซนเซอร์ ซึ่งมีข้อดีคือ มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้สารที่ต้องการตรวจวัดในปริมาณน้อยแต่มีความไวในการวัดสูง การสร้างอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกอาศัยเทคนิคในการสร้างวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซิลิกอน โดยมีขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การออกแบบ การสร้างลวดลายทางเดินของไหลบนแผ่นซิลิกอนผ่านกระบวนการโฟโตลิโทกราฟฟี ทำให้เกิดลวดลายบนแผ่นซิลิกอนซึ่งจะใช้เป็นแม่พิมพ์ จากนั้นใช้วัสดุโพลิเมอร์ PDMS (Polydimethylsiloxane) ในการลอกลายจากแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้น แล้วนำมาทำการประกบติดกับแผ่นแก้วด้วยระบบพลาสมาคลื่นความถี่วิทยุ โดยมีเงื่อนไขกำลังที่เหมาะสมที่สุดคือ 80 วัตต์ ในเวลา 15 วินาที จะได้อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกที่สมบูรณ์ เมื่อทดสอบด้วยการป้อนของเหลวเข้าสู่ระบบพบว่า ไม่เกิดการรั่วซึม ไม่เกิดฟองอากาศ และของเหลวสามารถไหลไปสู่เป้าหมายหรือส่วนที่จะกำหนดเป็นส่วนตรวจวัดได้ดี นอกจากนี้อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกที่สร้างขึ้นถูกออกแบบให้มีส่วนที่สามารถนำมาประกบร่วมกับไมโครฮีทเตอร์เพื่อใช้เป็นปั๊มขนาดเล็กสำหรับขับเคลื่อนของไหลให้ไหลเข้าสู่ท่อระดับไมโครเมตรนี้ได้โดยไม่ต้องใช้ปั๊มกลภายนอก This special project is a study and fabrication of microfluidic device for bio-chemical analysis or biosensor applications. This device has advantages in small size, use a little sample, high sensitivity detection and low cost fabrication. The microfluidic fabrication bases on micro-electronic circuit fabrication technique including micro-channel patterning on Si-wafer via photolithography process that is for molding fabrication. The polydimethylsiloxane or PDMS was used as relief material from Si-molding. The RF plasma cleaner system at 80 watts and 15 second was used for surface modification of PDMS and glass before bonding together and then the complete microfluidic device was achieved with no liquid diffusion or leak, no air bubble and good flow to detection area. Otherwise, this microfluidic device can be included with microheater used as micropump for matter transportation control in microchannel without the external pump.

บรรณานุกรม :
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย , เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย . (2551). การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย , เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย . 2551. "การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย , เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย . "การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย , เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , วิน บรรจงปรุ , ศุภนิจ พรธีระภัทร , อัมพร โพธิ์ใย . การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.