ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์
นักวิจัย : ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นริชพันธ์ เป็นผลดี , อัมพร โพธิ์ใย
คำค้น : ฟันเฟือง , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เกียร์ , เซ็นเชอร์ , แมกนีโตทรานซิสเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10447
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์จึงคิดค้นพัฒนา เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร็วโดยตรวจจับฟันเกียร์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ โดยที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร็ว พัฒนาจากหัวตรวจวัดสนามแม่เหล็กแมกนีโตทรานซิสเตอร์ โดยใช้หลักการการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กหรือวัสดุที่ซึมซับแม่เหล็ก เมื่อเส้นแรงแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงทำ เซ็นเซอร์ ตรวจวัดสนามแม่เหล็กตรวจรับสัญญาณได้ จึงนำเอาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์ จากการทดสอบสามารถใช้แมกนีโตทรานซิสเตอร์แบบ 3 ขา ที่ทำการสร้างขึ้นที่ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์นำมาสร้างต้นแบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร็วรอบฯ โดยในการทดสอบสามารถตรวจจับสัญญาณในรูปของความถี่ได้ตั้งแต่ 0- 845 Hz และสามารถกำหนดระยะห่างระหว่าง air gap ที่ห่างจากฟันเฟืองเกียร์ ได้ 0- 3 mm โดยที่เซ็นเซอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องโดยมีค่าความผิดพลาด 1.1 %

บรรณานุกรม :
ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นริชพันธ์ เป็นผลดี , อัมพร โพธิ์ใย . (2551). การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นริชพันธ์ เป็นผลดี , อัมพร โพธิ์ใย . 2551. "การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นริชพันธ์ เป็นผลดี , อัมพร โพธิ์ใย . "การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ , ชาญเดช หรูอนันต์ , ธวัชชัย คำศรี , นริชพันธ์ เป็นผลดี , อัมพร โพธิ์ใย . การสร้างเซ็นเชอร์ตรวจวัดความเร็วรอบโดยตรวจจับฟันเฟืองของเกียร์จาก แมกนีโตทรานซิสเตอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.