ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบ+สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบ+สิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : Helen Lewis , John Gertsakis , Tim Grant , Nicla Morelli , Andrew Sweatman , เฮเลน ลิวอิส , จอห์น เกอร์ทซากิส , ทิม แกรนท์ , นิโคลา มอเรลลิ , แอนดรู สเว็ทแมน , เปรมฤดี กาญจนปิยะ
คำค้น : Design , EcoDesign , Environmental conservation , Environmental engineering , Environmental science , Environmental sciences , Environmental/Ecology , Green marketing , Green products , New products , การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม , การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , การออกแบบ , ผลิตภัณฑ์สีเขียว , ผลิตภัณฑ์ใหม่ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"ปัจจุบันแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือได้ว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน โดยแก่นของแนวคิดนี้จะมองผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทำให้นักออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นผลกระทบและปัญหาต่างๆได้อย่างครบวงจร ซึ่งจะนำไปสู่ทางเลือกในการออกแบบใหม่ๆเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างความสมดุลทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจได้และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปได้

เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้แนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่รู้จักและมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eXcellent Center for Eco Products: XCEP) จึงได้จัดแปลหนังสือ “ design+environment” ขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมทั้งหลักการและกลยุทธ์สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีตัวอย่างและกรณีศึกษาสำหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์อีกด้วยอาทิเช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเสื้อผ้าสิ่งทอ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งนักออกแบบและภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรง ทำให้เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งนับวันจะมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น"

บรรณานุกรม :
Helen Lewis , John Gertsakis , Tim Grant , Nicla Morelli , Andrew Sweatman , เฮเลน ลิวอิส , จอห์น เกอร์ทซากิส , ทิม แกรนท์ , นิโคลา มอเรลลิ , แอนดรู สเว็ทแมน , เปรมฤดี กาญจนปิยะ . (2552). การออกแบบ+สิ่งแวดล้อม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Helen Lewis , John Gertsakis , Tim Grant , Nicla Morelli , Andrew Sweatman , เฮเลน ลิวอิส , จอห์น เกอร์ทซากิส , ทิม แกรนท์ , นิโคลา มอเรลลิ , แอนดรู สเว็ทแมน , เปรมฤดี กาญจนปิยะ . 2552. "การออกแบบ+สิ่งแวดล้อม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Helen Lewis , John Gertsakis , Tim Grant , Nicla Morelli , Andrew Sweatman , เฮเลน ลิวอิส , จอห์น เกอร์ทซากิส , ทิม แกรนท์ , นิโคลา มอเรลลิ , แอนดรู สเว็ทแมน , เปรมฤดี กาญจนปิยะ . "การออกแบบ+สิ่งแวดล้อม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
Helen Lewis , John Gertsakis , Tim Grant , Nicla Morelli , Andrew Sweatman , เฮเลน ลิวอิส , จอห์น เกอร์ทซากิส , ทิม แกรนท์ , นิโคลา มอเรลลิ , แอนดรู สเว็ทแมน , เปรมฤดี กาญจนปิยะ . การออกแบบ+สิ่งแวดล้อม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.