ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
นักวิจัย : พิมพา หอมนิรันดร์ , พิพัฒน์ คงประชา , สมเกียรติ นกบิน , ธานิน นานอก , จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี , พิทักษ์ เชื้อวงศ์ , วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830050000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพา หอมนิรันดร์ , พิพัฒน์ คงประชา , สมเกียรติ นกบิน , ธานิน นานอก , จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี , พิทักษ์ เชื้อวงศ์ , วันชัย ปลื้มภาณุภัทร . (2551). การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพา หอมนิรันดร์ , พิพัฒน์ คงประชา , สมเกียรติ นกบิน , ธานิน นานอก , จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี , พิทักษ์ เชื้อวงศ์ , วันชัย ปลื้มภาณุภัทร . 2551. "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพา หอมนิรันดร์ , พิพัฒน์ คงประชา , สมเกียรติ นกบิน , ธานิน นานอก , จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี , พิทักษ์ เชื้อวงศ์ , วันชัย ปลื้มภาณุภัทร . "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
พิมพา หอมนิรันดร์ , พิพัฒน์ คงประชา , สมเกียรติ นกบิน , ธานิน นานอก , จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี , พิทักษ์ เชื้อวงศ์ , วันชัย ปลื้มภาณุภัทร . การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.