ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี
นักวิจัย : ณัฐพันธุ์ ศุภกา , เวฬุรีย์ ทองคำ , Nuttapun Supaka
คำค้น : Engineering and technology , Interdisciplinary engineering , Nanotechnology , นาโนเทคโนโลยี , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9601
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน เช่น วิถีการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ฯลฯ ดังนั้น การให้ข้อมูล ข่าวสาร การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงด้านนาโนศาสตร์จึงเป็นหัวใจของความสำเร็จสำหรับทุกคน ตลอดจนสังคมและประเทศ

หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยีเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของนาโนเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการทดลองที่ทีมนักวิชาการได้คิดสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรม เพื่อให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีได้สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ คณะผู้จัดทำจึงได้ตัดสินใจนำเสนอเนื้อหาต่างๆในรูปแบบของการ์ตูนที่มีสีสันสดใสและชวนให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น

ในนามของคณะผู้จัดทำ ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่เพียงทำให้ผู้อ่านทุกท่านสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมการทดลองและได้ความรู้ใหม่เท่านั้น แต่ยังเกิดทักษะ และกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆในการดำรงชีวิตและในหน้าที่การงานได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
ณัฐพันธุ์ ศุภกา , เวฬุรีย์ ทองคำ , Nuttapun Supaka . (2551). หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณัฐพันธุ์ ศุภกา , เวฬุรีย์ ทองคำ , Nuttapun Supaka . 2551. "หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณัฐพันธุ์ ศุภกา , เวฬุรีย์ ทองคำ , Nuttapun Supaka . "หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ณัฐพันธุ์ ศุภกา , เวฬุรีย์ ทองคำ , Nuttapun Supaka . หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.